De tool vereenvoudigt en karakteriseert de industriële processen van uw bedrijf. De optimale waarde van de flexibiliteit van de productie-eenheid volgt als resultaat (in € per jaar).

Door de introductie en groei van hernieuwbare energiebronnen is ons elektriciteitssysteem significant aan het veranderen. Wanneer bijvoorbeeld grote hoeveelheden hernieuwbare energie gegenereerd worden, kunnen onbalansen op het net ontstaan. In plaats van de energieproductie aan te passen, kan ook het verhogen van de energievraag deze onbalansen op het net rechttrekken. Het project IndustRE onderzoekt het flexibiliteitspotentieel van grote industriële gebruikers om deze overschotten te absorberen. Het project ziet de flexibiliteit van grote industriële processen als een grote opportuniteit om de verdere groei en integratie van hernieuwbare energiebronnen te faciliteren en koppelt dit aan innovatieve businessmodellen. Zo ontstaat een win-win situatie voor zowel ons energiesysteem als de industriële gebruikers die zich hiervoor aanmelden. De proFLEX-tool om het flexibiliteitspotentieel van uw industrieel proces te berekenen en om te zetten in een waarde (in €) staat sinds kort online. Probeer het gerust zelf.

Het flexibiliteitspotentieel in de elektriciteitsvraag van grote industriële gebruikers creëert een opportuniteit om tegelijkertijd twee issues aan de top van de agenda van het Europees beleid aan te pakken:

  • De stijgende kost van elektriciteit en de effecten hiervan op het concurrentievermogen van de Europese industrie;
  • Kostenefficiënte integratie van variabele hernieuwbare elektriciteit in Europese energiesystemen. 

In het IndustRE project, werkten de elektriciteit-intensieve industrieën van Europa nauw samen met de hernieuwbare energiesector om innovatieve businessmodellen te promoten en hun implementatie te faciliteren.

Voor exploitanten van energiecentrales of geïnteresseerde professionele service providers, werden een methodologie en de resultaten uit een gerelateerde case study om industriële flexibiliteit samengevoegd in een handige tool: ProFLEX. Deze methodologie heeft als doel de kwantificering en valorisatie van het flexibel elektriciteitsgebruik binnen uw productie-eenheid in de EU, waar verschillende energie marktmodellen en policies gehanteerd worden, in beeld te brengen.

Kort samengevat: De tool vereenvoudigt en karakteriseert de industriële processen van uw bedrijf. De optimale waarde van de flexibiliteit van de productie-eenheid volgt als resultaat (in € per jaar)

De ProFLEX methodologie stelt u, als beheerder van een productie-eenheid of gewaardeerde partner, in staat om de werking van uw bedrijf of de services die u aanbiedt te verbeteren door advies over flexibiliteit toe te voegen als een component in uw professionele dienstverlening. ProFLEX identificeert, kwantificeert en voegt een waarde toe aan deze flexibiliteit. De effectieve uitvoering hiervan wordt overgelaten aan u of uw partners.

Een sneak preview, inclusief de berekeningstool om de waarde (in €) van de flexibiliteit in uw processen te berekenen, is nu beschikbaar online

Meer informatie over de gehanteerde methodologie en de resultaten uit de pilootstudie is beschikbaar in onderstaande webinar of op de industRE website.

Voor meer informatie kan u ook steeds contact opnemen met proflex@vito.be