Het project beoogt de ontwikkeling van energieopslagsystemen en 7 CO2-omzettingstechnologieën. Deze laatste maken allemaal gebruik van hernieuwbare energie om CO2 om te zetten in chemische energiedragers die fossiele brandstoffen kunnen vervangen, of in specialty chemicaliën die verder kunnen worden omgezet in eindproducten zoals kunststoffen. VITO is betrokken bij 2 technologische routes: bio-elektrochemische processen en de valorisatie van microalgenbiomassa.