VITO maakt trots deel uit van dit project en staat in voor de techno-economische haalbaarheidsstudie van de nieuwe businessconcepten

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut. Hierdoor verliezen we waardevolle grondstoffen. Het Interreg Noord-West Europa project WOW! - Wider business Opportunities for raw materials from Waste water - kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen uit rioolwater te halen en toe te passen. De aandacht richt zich hierbij op cellulose, lipiden en bioplastic (PHA). VITO is trots deel uit te maken van dit project.

Vorige week kwam het WOW! consortium samen voor de kick-off van het project. Partners uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland kwamen samen om elkaar te ontmoeten en te discussiëren over de inhoud.

Waardevolle materialen uit rioolwater

Er liggen mooie marktkansen voor grondstoffen uit rioolwater, maar hiervoor zijn de waterschappen en het bedrijfsleven nog niet goed op elkaar afgestemd. Dit vraagt om een transitie: waterschappen moeten naast het zuiveren van rioolwater ook waardevolle grondstoffen uit rioolwater gaan halen. Anderzijds moeten marktpartijen rioolwater als een waardevolle bron voor grondstoffen beschouwen in plaats van als 'vies  water'. Als laatste moet het beleid beter aansluiten bij deze nieuwe circulaire denkwijze. Om al deze kansen te realiseren, wil het consortium waardeketens ontwikkelen voor drie verschillende materialen uit rioolwater: cellulose, PHA en lipiden.

De volgende activiteiten zijn onderdeel van het project:

  • Identificeren van ketens met een hoge potentiële waarde voor grondstoffen uit rioolwater.
  • Ontwikkelen van een Decision Support Tool als hulpmiddel voor waterschappen bij het nemen van beslissingen over de transitie naar een circulaire benadering van rioolwater.
  • Ontwikkelen en optimaliseren van drie WOW! Pilot installaties voor cellulose, PHA en lipiden.
  • Biobased producten maken van cellulose, PHA en lipiden.
  • Opstellen van nationale beleidsactieplannen en een EU-beleidsroadmap.

Binnen het project staat VITO in voor de techno-economische haalbaarheidsstudie van de nieuwe businessconcepten. De resultaten worden beschikbaar gesteld via een online dynamische rekentool. De tool laat stakeholders toe om een economische evaluatie te maken van de nieuwe concepten op hun eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties.

WOW! Wordt ondersteund door het Interreg North-West Europe programma, www.nweurope.eu.

Het consortium bestaat uit:

Water authority Vallei en Veluwe
Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft
Technische Universität Kaiserslautern
Université du Luxembourg
VLARIO
Natureplast
Avans Hogeschool
REMONDIS Aqua Industrie
VITO
Pulsed Heat
CirTec
Severn Trent Water

Wat is Interreg NWE?

Een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma met de ambitie om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler te maken en een attractieve plaats om te werken en te leven, met hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.