Met een snel veranderend klimaat is agroverzekering een zeer complexe aangelegenheid geworden. Nu er steeds meer extreme weersomstandigheden zijn, zoals hittegolven, aardverschuivingen of overstromingen, wordt het ook moeilijker om te voorspellen waar en hoe vaak gewassen beschadigd zullen worden. Veel verzekeringsmaatschappijen kijken naar op aardobservatie gebaseerde technologie om een deel van hun operationele workflows te digitaliseren en te automatiseren. Maar wat voor het ene bedrijf werkt, is niet noodzakelijk de oplossing voor een ander bedrijf.  Bij VITO Remote Sensing werken we al bijna 15 jaar samen met de agro-verzekeringssector. Van de ontwikkeling van indexverzekeringen over het ondersteunen van schadeverzekeringen tot het afstemmen van ons WatchITgrow platform ter ondersteuning van agro-verzekeringen. In deze blog deelt Roel Van Hoolst enkele inzichten in huidige use cases, opkomende trends en opportuniteiten voor zowel de aardobservatie- als de landbouwsector.

Samenwerking met de agro-verzekeringssector

Remote sensing biedt verschillende oplossingen ter ondersteuning van agro-verzekeringsbedrijven. De toename van extreme weersomstandigheden en natuurrampen in de afgelopen jaren heeft de agro-verzekeringssector onder grote druk gezet. Bij droogte bijvoorbeeld moeten schade-experts in korte tijd veel velden in een groot gebied beoordelen. Verzekeringsmaatschappijen moeten gelijke tred houden met de eisen van de klant wanneer zij in een complexe omgeving met toenemende concurrentie worden geconfronteerd. Zij krijgen te maken met nieuwe wetten, meer te verzekeren gewassen en gevaren, en nieuwe technologieën die ontstaan. Maar om een oplossing te kunnen bieden die aan de vraag van de klant voldoet, moeten wij de werkelijke behoeften van de verzekeringssector begrijpen.

Met meer dan 20 jaar ervaring in het aanbieden van op aardobservatie gebaseerde oplossingen voor wereldwijde landbouwmonitoring hebben we de gelegenheid gehad om verschillende producten en diensten voor schade- en risicobeoordeling te ontwikkelen ter ondersteuning van agro- en herverzekeringsbedrijven die actief zijn in België, Marokko, Ethiopië, Kenia, Senegal en Oekraïne. Samen met IFAD hebben we onderzocht hoe op aardobservatie gebaseerde vegetatie-indices, neerslag- en bodemvochtproducten grondgegevens kunnen vervangen voor het opzetten van indexverzekeringen voor kleine boeren in Afrika bezuiden de Sahara.

In 2020 hebben we in het EO4I-project Best Practice for Agro-Insurance gedefinieerd. Samen met Geoville en AgroInsurance zijn we nagegaan hoe we het gebruik van aardobservatieproducten en -diensten maximaal kunnen benutten. Vorig jaar namen we deel aan de AgroInsurance International-conferentie, een internationaal evenement dat allerlei actoren samenbrengt, van primaire verzekeringsmaatschappijen tot herverzekeringsmaatschappijen, makelaars, adviesbureaus, overheidsinstanties, internationale organisaties zoals het WFP en technologische dienstverleners. Het is een vrij technische conferentie, waar we oplossingen en mogelijkheden voor actuele agro-verzekeringsuitdagingen grondig bespreken. En in België zijn we net een samenwerking aangegaan met KBC, de grootste agroverzekeraar in België. Ik zal een paar trends met u delen.

Indexverzekering

Indexverzekering is een van de veelbesproken onderwerpen in de agro-verzekeringssector. Onderwerpen als de economische duurzaamheid van een indexverzekeringsprogramma, uitdagingen bij de ontwikkeling van indexverzekeringsproducten (bv. de definitie van een kleine boer, de minimale veldgrootte of het inkomen van een boer), de nauwkeurigheid van de index en het basisrisico, welke nieuwe technologieën beschikbaar en het meest geschikt zijn, worden uitgebreid besproken door verschillende actoren in de agro-verzekeringssector. Om enkele inzichten te delen over de rol van aardobservatie hierin, hebben we onlangs samen met AgroInsurance International en Geoville een white paper gepubliceerd. Deze paper geeft een overzicht van de verschillende soorten indexverzekeringen en de belangrijkste uitdagingen om dergelijke verzekeringsproducten te ontwikkelen en aan te bieden. Ook delen we best practices over het gebruik van aardobservatie in indexverzekeringen, gebaseerd op eerdere ervaringen van de partners, en op literatuur en feedback die we van de verzekeringssector hebben ontvangen.

Hoe zit het met de toekomst van de indexverzekering? Hoe zal die eruit zien? Zal het puur gebaseerd zijn op aardobservatiegegevens, of aardobservatiegegevens gecombineerd met meteorologische gegevens of misschien zelfs een hybride oplossing met aardobservatiegegevens die continu gekalibreerd worden met real time gegevens verzameld door schade-experts in het veld? Onze expertise in zowel operationele indexontwikkeling (bv. in Ethiopië of Senegal) als gegevensfusie over de hele schaal (via ScaleAgData) zal er zeker deel van uitmaken.

Samenwerkingstools

De invoering van aardobservatiegegevens in agro-verzekeringsbedrijven gaat hand in hand met de digitalisering van bedrijfsprocessen zoals schadebehandeling en schadeafhandeling. Voor het digitaliseren en automatiseren van de operationele workflows van agro-verzekeraars is het van cruciaal belang flexibele en betrouwbare tools te gebruiken die een bedrijfsspecifieke oplossing kunnen bieden. Zoals gezegd, wat voor het ene bedrijf werkt, is niet noodzakelijkerwijs de oplossing voor een ander bedrijf. Een aantal agro-verzekeringsbedrijven hebben al hun eigen digitale platformen en zijn gewoon op zoek naar on-demand API's om gegevens uit verschillende bronnen te integreren in hun operationele systemen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van TerraScope's EOplaza waar we een breed scala aan aardobservatiedata en afgeleide producten aanbieden zoals CropSAR wolkenvrije vegetatie indices of historische variabiliteitskaarten.

In andere samenwerkingen, bijvoorbeeld met de Belgische verzekeringsmaatschappij KBC, was een co-design proces nodig. Voor KBC hebben we WatchITgrow, ons platform ter ondersteuning van landbouwmonitoring, op maat gemaakt om de kenmerken en functionaliteiten ervan op elkaar af te stemmen zodat KBC het kan gebruiken in hun huidige activiteiten om weergebaseerde landbouwverzekeringen in België uit te voeren. En we hebben ook MAPEO, een andere aardobservatiedata verwerkingstool, waarmee we dronetechnologie kunnen integreren in WatchITGrow, waardoor het mogelijk wordt om zowel satelliet als dronebeelden te combineren vanuit één entry point. In het Ops-drone-project demonstreren we bijvoorbeeld het gebruik van dronetechnologie voor schadeafhandeling, inclusief een business case en een workshop gewijd aan landbouwverzekeringen.

Nieuwe kansen voor aardobservatie in agro-verzekeringen

Het aanbod van aardobservatietechnologieën neemt voortdurend toe en biedt nieuwe mogelijkheden om de agro-verzekeringssector van dienst te zijn. Maar ook vanuit de sector zelf ontstaan veel nieuwe ideeën en mogelijkheden. Technologieën en activiteiten om koolstof te verwijderen zijn bijvoorbeeld belangrijke instrumenten in de strijd tegen klimaatverandering. Opgeslagen koolstof heeft een economische en overdraagbare waarde en komt in beeld bij verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen. Om koolstof te verzekeren moeten vragen worden beantwoord als "Kan vastgelegde koolstof nauwkeurig worden gemeten en gekwantificeerd in geval van verlies?".  Denk aan het geval waarin een storm een bos treft, of wanneer een grote droogte een grasland treft, en de koolstofvoorraden afnemen. Of omgekeerd: kunnen we meten hoeveel extra CO2 in de bodem wordt vastgelegd dankzij koolstoflandbouw? 

Een belangrijke vereiste is een goed controlemechanisme. Remote sensing moet hier deel van uitmaken, bv. door het meten van zowel staande biomassa als groei en verlies, het schatten van de organische koolstof in de bodem of het identificeren van landbouwgewaspatronen (bv. het gebruik van covergewassen vs. kale grond, oogstdetectie, ... ). Met projecten zoals HR-VLCC (High-Resolution Layer Vegetated Land Cover Characteristics) en e-shape die deze informatie genereren, kijken wij ernaar uit om de agro-verzekeringssector ook op deze gebieden te ondersteunen.

Werken met de landbouwverzekeringssector is zowel uitdagend als interessant. Dankzij alle interacties met de sector kunnen we de ontwikkeling van onze aardobservatieproducten en -diensten afstemmen op de behoeften van de agro-verzekeringssector.

Contact:
+32 14 33 67 17