Een paar weken geleden verheugde het ons dat wij ons 20-jarig jubileum konden vieren.  Het is werkelijk fantastisch: 20 jaar Remote Sensing! Sinds 1998 zijn we bezig de wereld van remote sensing te ontdekken. Van satelliettechnologie en beeldverwerking tot informatieplatformen en aardobservatiediensten.

Remote sensing-technologie is niet langer het doel, maar een krachtig instrument in onze zoektocht naar échte informatie over ons milieu, onze samenleving en economie.

Ruimtevaarttechnologie in een veranderende wereld

De ruimte ondergaat momenteel een radicale, door innovatie gedreven verschuiving, zowel binnen als buiten het domein van de ruimte. De ruimte was vroeger het domein van de wetenschap en overheden, maar nu de industrie zijn weg vindt naar de beschikbare gegevens en technologie gaan we in volle vaart naar een economie toe die is gebaseerd op voorzieningen en technologie in de ruimte. Denk maar aan de verbonden wereld, het internet der dingen, cloudtoegang, kunstmatige intelligentie, deep learning, etc. Deze technologieën evolueren razendsnel en geven ons het vermogen om enorme hoeveelheden van infrastructuur in de ruimte afgeleide gegevens en informatie te verwerken, te analyseren en te delen.

Dankzij technologische verbeteringen en kostenoptimalisatie is Remote Sensing nu meer dan ooit beschikbaar voor commerciële spelers. De Belgische aardappelsector maakt nu bijvoorbeeld actief gebruik van Remote Sensing-technologieën om opbrengsten op duurzame wijze te vergroten. Door grootschalige, objectieve Remote Sensing-gegevens te combineren via het WatchITgrow-platform en deze te combineren met verschillende andere gegevensbronnen wordt het mogelijk om boeren een beter inzicht te geven en te besparen op chemicaliën, terwijl op hetzelfde moment de opbrengsten worden vergroot.

Een beeld van de gewaskaart die een eerste schatting geeft van het landbouwlandschap voor 2018 in België. Klik op de afbeelding om in te zoomen of ontdek de toepassing via app.watchitgrow.be/cropmap

Op naar de eeuw van het platform

Om de toepassing van aardobservatietechnologie te stimuleren heeft de Europese Commissie het Copernicus-programma opgezet. Maar liefst zeven Sentinel-satellieten in een baan om de aarde geven ons elke dag al meer dan 25 terabyte aan open en vrije gegevens om te helpen de wereldwijde uitdagingen van vandaag, zoals verstedelijking, voedselzekerheid, natuurrampen en natuurlijk klimaatverandering, aan te pakken.

Maar de échte waarde ervan zit hem in het analyseren, combineren en integreren van deze gegevens in bredere informatiesystemen. Het is de multidisciplinaire benadering die cruciaal is voor bedrijven die graag willen groeien in een circulaire economie.

Tijdens onze jubileumviering benadrukte de keynote-speaker Peter Hinssen ook het belang van platformen. Platformen zijn de nieuwe werkelijkheid voor de 21e eeuw. Stelt u zich maar voor dat u één dag zonder uw smartphone zou moeten. Dat ene kleine apparaat dat u zoveel informatie aanbiedt om u de hele dag door te helpen beslissingen te nemen.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal alles tegen 2030 een service zijn. Sectoren ondergaan een transitie van een productgebaseerde economie naar een servicegebaseerde economie. U kunt bijvoorbeeld een “plant die groeit” verkopen in plaats van een zaadje, waar het terugverdienrisico volledig bij de individuele boer ligt.  Remote Sensing biedt ongeëvenaarde bewakingsmogelijkheden; het is dit voortdurend objectief en digitaal meten van dingen dat de verschuiving naar een service-economie mogelijk maakt.

Slim, digitaal en duurzaam

Bedrijven richten zich steeds minder op het traditionele bedrijfsmodel van de lineaire economie en alleen aan winst denken, en richten zich in plaats daarvan op een duurzamer bedrijfsmodel dat oog heeft voor hun verantwoordelijkheid m.b.t. de economie, de samenleving en het milieu.

Bio-economie heeft te maken met de duurzame productie van biomassa (planten, bomen, algen, organisch afval, etc.) en de transformatie ervan naar een reeks producten voor menselijke voeding, diervoeding, chemie, materialen en energieproductie.

Vanwege de groeiende bevolking staat de wereldwijde landbouwproductie onder druk. Wij moeten evolueren naar duurzame landbouw om te weten hoe, wanneer en waar we iets moeten doen om meer te produceren, terwijl we onze planeet blijven beschermen. De landbouw dient de sprong naar de toekomst te maken en dringend efficiënt en effectief gebruik te gaan maken van de nieuwste digitale technologieën. Terugkijkend op de productiviteitstoename die heeft plaatsgevonden door andere domeinen te digitaliseren, kan men een productiviteitstoename van ten minste 10 – 15% verwachten alleen al door te digitaliseren.

Remote Sensing stelt boeren in staat om slim, digitaal en duurzaam te zijn. Gebruik de objectieve en digitale gegevens met de allernieuwste technieken zoals kunstmatige intelligentie en deep learning om de nodige analyses te maken, haal de info hieruit die u echt nodig heeft en zet de echte wereld om naar een digitale, waarbij een digitale tweeling wordt gecreëerd. Alleen dit proces zal ons écht advies en acties geven om mee te werken en te groeien.

Meer dan het onmogelijke

Zoals we allemaal al eerder hebben gehoord, gaat het om de dag van morgen. Ondanks dat er niet veel tijd overblijft voor het oplossen van de “verschuiving vanuit het verleden” zoals Peter dat zo mooi zei, moeten we bij de les blijven en onszelf uitdagen om alles te doen om de grote wereldwijde problemen aan te pakken.

Volgens ons is het essentieel om verschillende domeinen te verbinden en een multidisciplinaire benadering toe te passen die ons zal helpen bij de besluitvormingsprocessen voor het bereiken van onze doelstellingen. Remote sensing vanuit de lucht en de ruimte is slechts één technologie die gegevens levert. Nieuwe technieken voor remote sensing zoals hyperspectrale sensoren, CubeSat-platformen, kunstmatige intelligentie, etc. zijn in opkomst, maar hebben nog geen volledige operationele status bereikt.

Dankzij de langdurige deelname van VITO Remote Sensing aan het SPOT VEGETATION-initiatief is VITO Remote Sensing nu al een belangrijke speler in de wereldwijde landbouwmonitoring. Met de technische evolutie die Remote Sensing momenteel ondergaat kunnen nieuwe markten worden ontdekt en zijn we klaar om de grenzen te verleggen. De gedetailleerdheid zit nu op veldniveau of beter, waarbij relevante informatie aan commerciële organisaties wereldwijd kan worden geleverd.

Arthur C. Clarke verwoordde dit heel mooi: “Je kunt maar op één manier de grenzen van het mogelijke ontdekken: door je er een stukje overheen te wagen in het onmogelijke.” Laten we dit in gedachten houden voor het nieuwe jaar en ons klaarmaken voor nog een spannend jaar.