VITO gaat samenwerking aan met Nederlandse diagnostische firma Helia Biomonitoring

Begin mei 2019 hielden de Health Technology Assessment unit van het ministerie van Volksgezondheid van Baskenland (Spanje), Osteba, en BIOPRAXIS-BIOKERALTY in Bilbao de startvergadering van het EU-project Safe-N-Medtech. Het project wordt gecoördineerd door TECNAN (een KMO uit Navarra, met ruime expertise in nanoproducten) samen met BIOPRAXIS-BIOKERALTY (de onderzoekstak van de wereldwijde zorgbedrijven Keralty en Praxis).

Het project maakt deel uit van het Open Innovation Test Bed (OITB) initiatief van de Europese Commissie, een nieuwe en uitdagende aanpak om het gebruik van nanotechnologie in Europa en daarbuiten op te schalen. Het vertegenwoordigt een investering van 18 M€ voor 4 jaar, waarvan 15 M€ van de Europese Commissie.

Meer dan 50 mensen verzamelden in Bilbao, afkomstig van 28 organisaties uit 13 landen om de basis van de samenwerking te verfijnen en de toon te zetten voor de eerste jaren van het project.

 

Ambitie en strategie

Vanuit de maatschappij en de klinische praktijk komt een stijgende vraag naar nieuwe biomaterialen, ICT, micro- en nanotechnologieën voor innovatieve medische apparaten en in-vitro diagnostiek (Medical Technologies - MT's). Naast de uitdagingen van deze tijd, worden de nieuwe technologieën onderworpen aan andere eisen zoals kwalificatie, regulering, kosten, biocompatibiliteit en de noodzaak aan wereldwijde toepassingsmogelijkheden. Recent is duidelijk aangetoond dat nano-gedreven MT's kunnen worden toegepast in bijna elk medisch domein, vooral en met stijgend belang bij kanker, regeneratieve geneeskunde, geavanceerde therapieën, neurologie, cardiologie, orthopedie en tandheelkunde.

SAFE-N-MEDTECH zal een innovatief open-toegangsplatform bouwen dat aan bedrijven en referentie¬laboratoria de capaciteiten, know-how, netwerken en diensten aanbiedt, die nodig zijn voor de ontwikkeling, testing, beoordeling, opschaling en marktbenutting van op nanotechnologie-gebaseerde medische en diagnostische instrumenten.

SAFE-N-MEDTECH biedt een multi-disciplinaire en marktgerichte innovatiebenadering voor kmo's, zorgverstrekkers en industrieën voor de vertaling naar de markt van MT's, gebaseerd op diepgaande kennis van de eigenschappen van nanomaterialen, hun geavanceerd gebruik en toepassingen in MT's en andere aspecten die te maken hebben met de veiligheid van MT's (elektrische compatibiliteit, elektromagnetische eigenschappen enz.).

Wie zijn de projectpartners?
 
Safe-N-Medtech telt 28 partners, een grote uitdaging voor het management, maar een enorme kans om alle belangrijke uitdagingen aan te pakken die zich zullen voordoen. Onderzoeksinstituten, kleine en grotere bedrijven, verenigingen, deskundigen op het gebied van Health Technology Assessment, ziekenhuizen en zorgcentra zijn partners en zorgen ervoor dat het project alle relevante aspecten van de vertaling van medische technologieën met nanotechnologie kan omvatten.

VITO is de leidende technische partner voor Helia Biomonitoring, een spin-off bedrijf van de Technische Universiteit in Eindhoven. VITO zal haar expertise op het gebied van nano- en biotechnologie inzetten bij de ontwikkeling van tests op Helia’s  biosensingplatform voor de continue monitoring van biomarkers, gebaseerd op deeltjes¬mobiliteit.

Wat is de volgende stap?

SAFE-N-MEDTECH start met vier testcases. Tijdens de eerste jaren van het initiatief zullen de partners hun diensten ontwikkelen en testen, zodat het na vier jaar een zelfvoorzienend en concurrerend dienstenplatform wordt voor bedrijven om te testen en te garanderen dat hun nano-gebaseerde medische technologieën veilig te gebruiken zijn!

Meer info

Coördinator: Tamara Oroz, TECNAN  (tamara.oroz@tecnan-nanomat.es)
Wetenschappelijk coördinator: Angel del Pozo, Biopraxis –Keralty (angel.delpozo@keralty.com)
Communicatie: Anaïs Le Corvec, Aura Costa (info@cebr.net)
VITO Technische leiding: Inge Nelissen (inge.nelissen@vito.be)

Contact:
+32 14 33 52 11