Sam Eggermont verdedigde met succes zijn KU Leuven/VITO doctoraat op 8 mei. Hij onthulde fundamentele en mechanistische inzichten in het gasdiffusie-elektrokristallisatieproces (GDEx), dat de duurzame terugwinning van metalen en hun valorisatie mogelijk maakt.

GDEx is een eigen technologie van VITO, met patent in Europa. Het werkt door de reactieve neerslag van metaalionen met tussenpersonen van de zuurstofreductiereactie die op de VITO CoRE® -gasdiffusie-elektroden wordt uitgevoerd. GDEx maakt het mogelijk om sterk verdunde metaalionen uit waterige stromen te verwijderen, die anders niet kunnen worden gescheiden, en ze om te zetten in recupereerbare precipitaten. Deze laatste kunnen worden gevaloriseerd als functionele materialen. Zo kan GDEx worden gebruikt als een synthesemethode om (nano)deeltjes voor te bereiden of als een metaalverwijderings- en -terugwinningsproces. Op deze manier maakt GDEx waardeketens mogelijk die onze toekomstige economie duurzamer maken. GDEx vereist geen toevoeging van chemicaliën, heeft een laag energieverbruik en kan werken met hernieuwbare elektriciteit. GDEx is daarom een zeer veelzijdig, economisch en duurzaam proces voor de behandeling van industrieel afvalwater, nevenstromen, geothermische en andere pekel en percolatiewater. In zijn doctoraat ontrafelde Sam Eggermont het mechanisme waarmee GDEx werkt bij het gebruik van zuurstofreductie en presenteerde hij uitgebreide modellen die de fenomenologie ervan verklaren. Op deze manier was hij in staat om de selectieve scheiding van metalen uit diverse stromen te controleren en toe te passen op succesvolle industriële gevallen.

Sam Eggermont voerde zijn doctoraatsonderzoek uit bij het departement Materials Engineering (MTM) van de KU Leuven en de eenheid Duurzame Chemie (SCT) van VITO, gefinancierd door het Get-A-Met project in het kader van het SIM MaRes-programma. Zijn promotoren waren Prof. Jan Fransaer (KU Leuven) en Dr. Xochitl Dominguez-Benetton (VITO).

Contact:
+32 14 33 55 47