Vlaanderen Circulair en VITO lanceren deze week de toekomst-enquête waarin we peilen hoe bedrijven, overheden en non-profit kijken naar de toekomst en de rol die daarin weggelegd is voor de circulaire economie.

Wat zou jij veranderen in de toekomst?

Het relancedebat voor onze economie en maatschappij woedt volop. Iedere crisis biedt ook kansen om het in de toekomst anders aan te pakken. Daarom verzamelen Vlaanderen Circulair en VITO ideeën en concrete voorstellen van bedrijven, steden en non-profit voor een veerkrachtige toekomst. In de enquête zoeken we antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe is je economisch toekomstbeeld als ondernemer veranderd?
  • Zie je de kansen van veerkrachtige businessmodellen, zoals in de circulaire economie, meer groeien?
  • Wil je als burgemeester nieuwe initiatieven extra stimuleren?
  • Hoe kunnen uit de sociale maakindustrie volwaardige nieuwe jobs gecreëerd worden?
  • Kan hergebruik en herstel een prominente plaats krijgen om zo meer werkgelegenheid in België te creëren?
  • Zullen we omzichtiger omgaan met grondstoffen en bevoorradingsketens?
  • Hoe hard gaat het met digitalisering en globalisering?
  • Zijn de verwachtingen van consumenten/burgers veranderd?

Bedrijven, overheden en non-profit beter adviseren bij hun relance-inspanningen

De circulaire economie botst tijdens de coronacrisis op enkele grenzen, maar ook op opportuniteiten. Er is meer lokale consumptie en meer aandacht voor herstel en hergebruik. Tegelijk zorgt de huidige focus op besmettingsgevaar jammer genoeg voor terughoudendheid om bijvoorbeeld auto’s en fietsen te delen. En ook startende circulaire bedrijven en de recyclagesector staan onder druk.

Daarom gaan VITO en Vlaanderen Circulair op onderzoek. We willen weten of de coronacrisis de problemen voor de circulaire ondernemers vergroot, dan wel of ze net beter gewapend zijn tegen de effecten van de crisis. Hoeveel veerkracht bezitten de vaak nog jonge circulaire bedrijven? Zet deze crisis deze sector, die net in ontwikkeling was, enkele jaren achteruit, of zorgt ze net voor de versnelling? En kijken overheden en andere ondernemers nu meer naar circulaire oplossingen dan voor de coronacrisis? Met de enquête willen we dit beeld scherper krijgen om bedrijven, overheden en non-profit beter te adviseren bij hun relance-inspanningen.

We roepen bedrijven, steden en gemeenten en de non-profit dan ook op om volop deel te nemen aan dit onderzoek.