Virtueel lab geeft toegang tot apparatuur en kennis op Europees niveau

Wie op zoek is naar een bepaalde onderzoeksinstallatie voor de voorbehandeling of fysische scheiding van afval, kan daarvoor terecht bij Preflex. Die databank verzamelt gegevens van verschillende Europese onderzoeksinstellingen. Ze maakt ook deel uit van de EIT KIC Raw Materials, die op die manier apparatuur en kennis rond grondstoffenefficiëntie en circulaire economie wil ontsluiten.

De Knowledge and Innovation Community (KIC) Raw Materials

De Knowledge and Innovation Community (KIC) Raw Materials, geïnitieerd door het EIT (European Institute of Innovation and Technology) en gefinancierd door de Europese Commissie, brengt onderzoeksinstellingen en bedrijven samen om radicale innovatie en ondernemerschap met betrekking tot grondstoffen en circulaire economie te stimuleren. Binnen het samenwerkingsverband bestaan verschillende netwerken van onderzoeksinfrastructuur. Zo’n netwerk is een database die informatie verzamelt over een bepaald type infrastructuur.

Kris Broos van VITO: “Een tiental partners uit verschillende Europese landen hebben hun infrastructuur in de database kenbaar gemaakt. Zo ontstaat een uniek virtueel laboratorium. VITO leidt op dit moment twee infrastructuurnetwerken, waaronder het netwerk voor voorbehandeling en fysische scheiding van afvalstromen, Preflex genaamd.”

De juiste match

Kris Broos: “Het belangrijkste doel is zeer specifieke technologieën en infrastructuur makkelijk vindbaar te maken. Heeft een industriële klant een wetenschappelijke vraag die we alleen niet kunnen oplossen omdat we bij VITO niet over de juiste apparatuur beschikken, dan kunnen we een vraag lanceren in de databank. Een online tool linkt onze vraag aan het uitgebreide aanbod van infrastructuur bij een of meerdere partners. Bij een match kunnen die partijen contact met ons opnemen en een offerte opstellen voor het gebruik van hun apparatuur.”

Samenwerken wordt makkelijker

Via de tool kan iedereen op zoek gaan naar een bepaalde installatie. In de praktijk zijn het vooral de onderzoeksinstellingen zelf die er gebruik van zullen maken. Zo kunnen zij beter inspelen op de noden van hun klanten. Bovendien zal dit leiden tot een betere bezetting van de capaciteit. En de database biedt nog andere voordelen. Anja Maul van VITO: “Doordat we een beter zicht krijgen op de apparatuur en de expertise bij onze partners, wordt samenwerking gemakkelijker. Als we bijvoorbeeld Europese projectaanvragen voorbereiden, weten we nu beter welke andere instellingen complementaire infrastructuur en expertise in huis hebben en met wie we best in zee gaan. Bovendien houdt de tool bij welke vragen er worden gesteld. Dat vertelt ons welke infrastructuur veel gebruikt wordt en naar welke toestellen weinig vraag is. Zo leer je de noden van de markt beter kennen.” VITO ontwikkelde de online tool, die intussen werd overgenomen door andere netwerken.

ZeroWaste Cluster

Ook op een ander vlak neemt VITO het voortouw. Kris Broos: “Er zijn heel veel verschillende netwerken van onderzoeksinfrastructuur. Daarom namen VITO, UGent, KU Leuven en VTT Technical Research Centre of Finland het initiatief om een aantal netwerken die apparatuur en kennis over de circulaire economie verzamelen, te laten samenwerken binnen de zogenaamde ZeroWaste Cluster. De recente ontwikkelingen op het gebied van grondstoffenefficiëntie en circulaire economie hebben de nood aan flexibele en kostenefficiënte installaties aangetoond. Er is in Europa veel geïnvesteerd in specifieke apparatuur en kennis over het valoriseren van complexe residuen en laagwaardige ertsen. De ZeroWaste Cluster geeft toegang tot die installaties en knowhow. Vanuit de cluster voeren de partners ook samen communicatie. Als één netwerk een virtueel laboratorium vormt, dan kan je deze cluster beschouwen als een virtueel instituut.”

Contact:
+32 14 33 56 36