Wereldwijd worden drones almaar vaker ingezet voor datavergaring. Dit voorjaar lanceerde VITO MapEO, een end-to-end-oplossing voor drone-gebaseerde analyses van landbouwpercelen. De toepassing stelt zaadveredelaars en agro-consultancy bedrijven andere gebruikers in staat om drones in te zetten ter ondersteuning van hun teelt- en selectieprogramma’s.

Waarborgen voedselzekerheid?

De opbrengst van landbouwgewassen zat jaren in stijgende lijn dankzij de continue optimalisatie van landbouwtoepassingen. Via DNA-sequencing en doorgedreven merker- en gentechnologie kunnen veredelaars bijvoorbeeld snel beoordelen of de gewenste erfelijke kenmerken aanwezig zijn bij een nieuwe variëteit zaailing. De laatste jaren echter stagneert de opbrengst voor de meeste gewassen. Oorzaak? Onder andere het gebrek aan een efficiënte fenotypering (beoordeling en selectie van gewassen op basis van uitwendige kenmerken) en bijhorende experimenten voor de evaluatie van nieuwe rassen. Dat is volgens de FAO (United Nations Food and Agriculture Organisation) nochtans noodzakelijk, willen we de stijgende vraag naar voedsel en biomassa in de wereld op een duurzame manier kunnen beantwoorden.

Efficiëntere fenotypering dankzij drones

Informatie over biomassa, bloeitijd, ziekteresistentie, opbrengst en voedingswaarde van de nieuwe variëteiten is dus noodzakelijk. Maar de traditionele manuele methodes zijn tijdsintensief en geven slechts een fragmentarisch en vaak subjectief beeld van de experimentele velden.VITO reikt met MapEO een oplossing aan. De innovatieve toepassing gebruikt dronetechnologie om tot een efficiëntere fenotypering te komen. Want drones en de bijbehorende beeldanalyses zijn uiterst geschikt om planteigenschappen, objectiever, efficiënter en vollediger op te meten. Een drone heeft bijvoorbeeld maar 30 minuten nodig om een proefveld van 1 hectare tarwe te overvliegen en meet de hoogte van het gewas tot op 3 cm nauwkeurig.

Vooruitstrevende technologie

VITO begeleidt bedrijven met de implementatie van dronetechnologie binnen hun bestaande teeltprogramma’s. Dronebeelden maken het mogelijk allerlei planteigenschappen zoals hoogte, oppervlakte, ziekteresistentie en gezondheid op te volgen. Uit de daaruit voortvloeiende statistieken per ras is veel af te leiden. Zo bestaat er bij voedermaïs bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen de hoogte van het gewas en de opbrengst. De rijsluiting bij aardappelen en suikerbieten kan dan weer bepaald worden aan de hand van de bladoppervlakte. Dankzij meer en betere data over de performantie van nieuwe variëteiten kunnen zaadveredelaars sneller beslissen welke variëteit geschikt is om op de markt te brengen. Pluspunt: MapEO is een gebruiksvriendelijke end-to-end oplossing die het proces vanaf het uitvoeren van de dronevlucht tot en met het afleveren van de verwerkte beelddata voor zijn rekening neemt. Uiteraard kan de veredelaar alle data ook combineren met zijn eigen veld- en rasinformatie.

Innovatie ten dienste van de boer

Begin 2018 implementeerde AVEVE MapEO in hun operationele selectieproces. MapEO helpt AVEVE vandaag om een betere selectie te maken van de meest geschikte granen. Op deze manier kunnen zij de professionele boeren nog beter ondersteunen om steeds hogere rendementen te behalen.

MapEO geeft ons betere inzichten over de groei van onze gewassen waardoor wij de boer nog beter kunnen bijstaan in het kiezen van de beste graanvariëteit om zijn rendement te verhogen.

Esther Monard
Esther Monard
Product Director Zaden - Groep AVEVE

Ontwikkeling van nieuwe algoritmes

Naast de operationele service helpt VITO bedrijven ook met de ontwikkeling van nieuwe algoritmes voor de analyse van plantspecifieke eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is het Beetphen-project, een driejarig onderzoeksproject van SESVanderHave (Belgische producent suikerbietzaden, red.), CRA-W en VITO, gefinancierd door Belspo (Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid). In dit project volgt het onderzoeksteam drie groeiseizoenen lang enkele proefvelden van SESVanderHave op met drones en multi- en hyperspectrale camera’s voor de evaluatie van ziekteresistentie van hun rassen.

Meer gezond en lekker voedsel

Het is dus duidelijk dat deze innovatieve toepassingen die nu vooral toegepast worden bij veredelingsbedrijven, op termijn ook de landbouwsector vooruit zal helpen. In de toekomst zullen ook landbouwers op basis van drones en satellieten plaats- én rasspecifiek kunnen gaan bijsturen. Dit alles is natuurlijk ook goed nieuws voor de consument want een hoge en zekere opbrengst voor de telers resulteert in gezonder en lekker voedsel.