EnergyVille, Genk – 12 oktober 2018

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Zuhal Demir, ondertekende vandaag voor het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) een contract met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) voor de vergaande exploitatie van aardobservatiedata.

VITO heeft de afgelopen 20 jaar een internationaal erkende expertise in het verwerken van satellietdata opgebouwd. Met dit contract geeft de staatssecretaris VITO officieel de opdracht om een reeks aardobservatiedata ook in de toekomst verder te verwerken en gratis toegankelijk te maken voor de Belgische gebruiker: burgers, onderzoekers, overheid en industrie, die deze objectieve data kan gebruiken om eigen ruimtelijke informatieproducten aan te maken.

De klemtoon in dit contract ligt op het gratis aanbieden van eenvoudig bruikbare data afkomstig van de Sentinel satellieten van het Copernicus programma, het grootste aardobservatieprogramma van de Europese Commissie. Dit programma is opgezet om onze leefomgeving beter te begrijpen. Denk maar aan het opvolgen van de klimaatsverandering bijvoorbeeld het in kaart brengen van de droogte van afgelopen zomer, maar ook landbouwmonitoring, water- en kustmonitoring, etc. De online tool “Hoe groen is mijn gemeente” is een voorbeeldtoepassing die op basis van deze data de groenindex van de Belgische gemeentes berekent.

Dankzij dit contract kan VITO ook de exploitatie van de Belgische PROBA-V satelliet verder zetten. PROBA-V is de opvolger van de SPOT-VEGETATION missies die al sinds 1998 dagelijks de vegetatie van onze aarde monitorden. Het VEGETATION archief in VITO vormt een uniek geheugen dat de veranderingen van het plantendek op aarde gedurende de laatste 21 jaar heeft opgeslagen en vormt aldus een belangrijk hulpmiddel om te weten te komen wat de gevolgen van de klimaatsverandering wereldwijd zijn.

“Voor mij en mijn diensten is het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze investeringen in ruimtevaart niet alleen de industrie en de wetenschap, maar ook de doorsnee burger ten goede komen. Dit initiatief draagt daartoe bij en zal satellietbeelden binnen het bereik van iedereen brengen” zegt staatssecretaris Zuhal Demir.

Meer informatie over de beschikbare aardobservatiedata en de beschikbare toepassingen  zullen vanaf nu te vinden zijn op de portaalsite TERRASCOPE, www.terrascope.be.

De staatssecretaris kreeg na de ondertekening nog een rondleiding in de gebouwen van EnergyVille te Genk. Hier doet VITO onderzoek in samenwerking met partners KU Leuven, imec en UHasselt naar duurzame energiesystemen voor de stedelijke omgeving. Aardobservatie vindt ook meer en meer toepassing in het energieonderzoek, onder andere voor bepaling van het potentieel aan zonne-energie op daken en bepaling van het energieprofiel van gebouwen en wijken. Dit alles is samengebracht in de Zonnekaart.

Contact

BELSPO
Dhr. Joost Vandenabeele
Programme Manager
www.belspo.be

VITO
Dhr. Steven Krekels
Unit Manager Remote Sensing
remotesensing.vito.be