Mol, 24 juni 2019: vóór de start van de zomervakantie maakt het Balmatt-team een overzicht van de resultaten van de werking van de diepegeothermiecentrale in Mol. Zonder te technisch te worden, delen we graag de belangrijkste feiten.

  • Sinds de gedeeltelijke oplevering van de centrale op 14 mei jl. heeft ze 16 dagen cumulatief gedraaid, met een laatste aaneensluitende periode van 10 dagen. Dit betekent ongeveer 46 % up-time. Het projectteam is er m.a.w. in geslaagd om in deze relatief korte periode een modus operandus op te stellen waarbij 24/7 groene warmte geproduceerd wordt.
  • De gebouwen van VITO/SCK/Belgoprocess zijn via het warmtenet verwarmd met geothermische warmte en het overschot aan warmte is aangewend om elektriciteit te produceren. De Balmatt-centrale produceert bij de huidige operationele parameters en bij een productietemperatuur aan de bovengrond van 121 °C zo’n 4-5 MW, of in totaal  zo’n 1,7 GWh. Het water wordt teruggestuurd aan 55-60 °C.
  • Het veiligheidssysteem, ook Traffic Light System of TLS genoemd, is tijdens het draaien van de centrale niet in werking moeten treden. De redenen voor het stilleggen van de centrale waren problemen met dichtingen in het bovengrondse circuit of externe factoren, zoals een spanningsval op het algemene elektriciteitsnet.
  • Op zondag 23 juni 2019, 2 dagen na het beëindigen van de langste operationele periode, heeft er zich een geïnduceerde aardbeving voorgedaan nabij de injectieput MOL-GT-02 met magnitude Ml=2.1. Het projectteam en partners onderzoeken voort de gegevens uit het eigen seismometernetwerk om het event beter te karakteriseren. Je kan deze en andere gegevens van het TLS ook zelf opvolgen via https://vito.be/nl/vito-seismometernetwerk-onderzoekt-aardbevingen
Screenshot seismometernetwerk
Contact:
+32 14 33 55 53