Het toonaangevende Vlaamse onderzoekscentrum VITO gaat de start-ups van accelerator Start it @KBC helpen om circulaire producten en circulaire businessmodellen te ontwikkelen. De samenwerking moet de circulaire economie verder aanzwengelen. Door innovatieve start-ups van meet af aan te ondersteunen, willen Start it @KBC en VITO de transitie naar duurzaam ondernemen versnellen.

Mol/Brussel, 16 juli 2019: VITO en Start it @KBC kregen de smaak vorig jaar al te pakken, toen ze samen hun schouders zetten onder Expeditie Circulair. Dat unieke proefproject, gefinancierd door Vlaanderen Circulair, ondersteunde ondernemers in hun transitie naar een circulair businessmodel. Die eenmalige samenwerking krijgt nu een structureel karakter. Dirk Lievens, Innovation Manager bij Start it @KBC: “Expeditie Circulair heeft ons heel wat wijze lessen geleerd die we in de praktijk willen brengen. De expertise van VITO is daarbij van onschatbare waarde voor de start-ups in ons ecosysteem. Nu duurzaamheid meer en meer een verkoopargument wordt, krijgen ze zo een enorme concurrentiële voorsprong.”

“In de transitie naar een duurzame samenleving is het bedrijfsleven een onmisbare pijler”, benadrukt projectleider Jeroen Gillabel van VITO. “Vlaanderen telt steeds meer innovatieve start-ups die duurzaam willen werken. Om die intenties om te zetten naar impact in de praktijk, moeten ze niet alleen de economische, maar ook de duurzaamheidswaarde van hun bedrijf kunnen onderbouwen. Door hen te ondersteunen met onze expertise kunnen we de omslag naar duurzaam ondernemen én naar een duurzame samenleving stimuleren. De samenwerking met Start it @KBC laat ons ook toe om onze eigen wetenschappelijke kennis te voeden met innovatieve ervaringen uit de praktijk.”

Circulaire start-ups in de lift

Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de bedrijven en economie zélf. De (energie)kost voor het ontginnen, vervoeren en verwerken van grondstoffen is heel hoog. Vlaanderen is bovendien sterk afhankelijk van de invoer van die grondstoffen. Als die ontgonnen blijven worden aan het huidige tempo worden ze de komende jaren alleen maar schaarser, en dus ook duurder. Steeds meer start-ups zoeken expliciet naar circulaire oplossingen voor die evolutie.

“Omdat circulair ondernemen op verschillende vlakken afwijkt van het klassieke ondernemerschap is het niet evident om de transitie naar een circulair model te maken”, verduidelijkt Dirk Lievens, bij Start it @KBC verantwoordelijk voor het circulaire verhaal. “Het is cruciaal om de hypotheses in een circulair model snel te testen, om meteen de haalbaarheid in te schatten. ”

Advies, workshops en Europese programma’s

VITO zal één-op-één advies leveren, en zal in de verschillende hubs van de grootste accelerator van het land workshops opzetten rond circulair ondernemen. VITO is actief betrokken bij verschillende Europese ondersteuningsprogramma’s voor innovatie rond materialenbeheer en de circulaire economie (EIT RawMaterials, Europese Knowledge and Innovation Community (KIC)). De start-ups in de community van Start it @KBC krijgen dankzij dit partnership de kans om ook met die programma’s kennis te maken.