Het is haast onwaarschijnlijk hoeveel bronnen van koolhydraten (suikers) men vindt in de natuur: in suikerbieten, maar ook in algen en zelfs in hout. De chemische bouwstenen en structuur van die suikers verschilt. 

Zo hebben we eenvoudige ketens, maar ook de meer complexe, lange ketens of polysachariden. Die kun je verknippen tot kortere ketens (oligosachariden). Naargelang hun lengte, krijgen die andere eigenschappen. Sommige oligosachariden zijn bijzonder interessant omdat ze als prebioticum kunnen worden ingezet. Ze gaan de groei van bepaalde bacteriën in onze darmen stimuleren wat leidt tot een betere gezondheid.

De smaak van algen 

Eén van de projecten waar VITO mee verbonden is, is het INTERREG-project ValgOrize dat als basisproduct ‘algen’ inzet. Het project bestudeert welke factoren de smaak van algen kunnen verbeteren en zo de consumptie van algen door het brede publiek kan verhogen.  VITO onderzoekt in dit project of de polysachariden van groene en bruine algen op een enzymatische manier kunnen verknipt worden tot oligosachariden. Deze hebben  een positief effect op de gezondheid van mens of dier. Dat ‘knippen’ (hydrolyseren) gebeurt niet – zoals nu courant is – met chemische middelen maar met enzymen.

Door de mildere condities en het gebruik van een biokatalysator, kan dit proces beter gecontroleerd worden wat resulteert in de productie van oligosachariden met een bepaalde lengte. Door de lagere temperatuur is het proces energiezuiniger en wordt een product bekomen dat niet verkleurd is en dus minder dient opgezuiverd te worden. In het OligoCar-project (een BEL-SME-project) zijn de basisproducten polysachariden uit rode algen. Ook hier wordt onderzocht of de oligosachariden die men bekomt na het enzymatisch knippen van deze polysachariden, als prebioticum kunnen worden ingezet. Tegelijkertijd wordt nagegaan of die oligosachariden kunnen gebruikt worden om de groei van planten te stimuleren of ze meer resistent te maken tegen bepaalde ziekten.

Prebioticum voor mens en dier

Ook uit hout kunnen waardevolle suikers gehaald worden. In het Biowood-project (FWO-SBO project samen met KULeuven en UA) verknipt VITO polysachariden (xylaan en mannaan) tot oligosachariden (xylo- en mannaan-oligosachariden). In het project wil VITO nagaan of die specifieke oligosachariden nuttig kunnen zijn als prebioticum voor mens en dier.

Contact:
+32 14 33 56 90