De derde editie van de Global Sustainable Technology & Innovation Conference werd van 20 tot 22 november 2019 georganiseerd door VITO in samenwerking met de internationale partners ACTS (African Centre for Technology Studies, Kenia), Fiocruz (Oswaldo Cruz Foundation, Brazilië), GIEC (Guangzhou Institute of Energy Conversion – Chinese Academy of Sciences, China), IITD (Indian Institute of Technology Delhi, India), NACETEM (National Centre for Technology Management, Nigeria) en TERI (The Energy and Resources Institute, India). 2000 ondernemers, onderzoekers, innovatie-experten, technologieleveranciers, investeerders, captains of industry en beleidsmakers uit 80 landen verzamelden in Brussel, en maakten van de G-STIC-conferentie een bruisend actieforum voor de duurzaamheids- en klimaatdoelen.

Nu het halen van de duurzaamheids- en klimaatdoelen urgenter wordt, lanceerde de G-STIC 2019 conferentie de ontwikkeling van een bibliotheek met technologische oplossingen om die doelen te verwezenlijken. Tijdens diverse G-STIC-sessies gewijd aan klimaat, onderwijs, energie, gezondheid, oceanen en water, gingen sprekers dieper in op concrete marktrijpe oplossingen. Daarnaast debatteerden zij met de deelnemers over de hefbomen die essentieel zijn om technologische verandering op grote schaal te realiseren in zeer diverse sociaaleconomische en geopolitieke omstandigheden. Met dit alles heeft G-STIC de weg gebaand voor de ontwikkeling van een beleidsinstrument dat beslissingsnemers op alle niveaus sensibiliseert voor de nood aan ingrijpende technologische veranderingen, en hen bovendien helpt de duurzaamheidsgraad van technologische innovaties te evalueren.

Vier jaar nadat de Verenigde Naties Agenda 2030 en de bijhorende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) lanceerde, ontbreekt duidelijke vooruitgang.

De cijfers van gespecialiseerde VN-agentschappen zijn behoorlijk alarmerend. Essentiële gezondheidsdiensten zijn voor de helft van de wereldbevolking buiten bereik. 2,4 miljard mensen hebben geen adequate sanitaire voorzieningen, terwijl ongeveer 840 miljoen mensen geen toegang hebben tot elektriciteit. Bovendien laten droogte, overstromingen, hittegolven, extreme weersomstandigheden en zeespiegelstijging zich sneller en sterker voelen dan verwacht.

Dat zijn duidelijke signalen. Business-as-usual zal niet volstaan om de SDGs te halen, en baanbrekende technologische transformaties zullen van vitaal belang zijn. Tegen deze achtergrond van groeiende urgentie bewees G-STIC zijn sterk engagement voor internationale processen die Wetenschap, Technologie en Innovatie (STI) voor de duurzaamheidsdoelen ondersteunen.

Bibliotheek met marktrijpe oplossingen

Terwijl voorgaande edities technologische transformaties voor de duurzaamheidsdoelen mee op de internationale beleidsagenda plaatsten, zette G-STIC 2019 de volgende grote stap: de ontwikkeling van een bibliotheek met technologische oplossingen om de duurzaamheids- en klimaatdoelen te realiseren.

Een dergelijke bibliotheek is een onmisbaar instrument voor beleidsmakers die werken aan STI-stappenplannen voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Voor captains of industry is het een referentiepunt om nieuwe business opportuniteiten te ontdekken.

Op voldoende grote schaal

De G-STIC deep dives over klimaat, onderwijs, energie, gezondheid, oceanen en water zoomden daarom in op praktijkvoorbeelden van technologische oplossingen die vandaag al kunnen worden toegepast en ook economisch haalbaar zijn. Ontziltingsinstallaties die droogte en zoetwatertekorten compenseren, modellerings- en beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor energieplanning op wijkniveau, en slimme brillen die hoogkwalitatieve gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar maken voor patiënten op afgelegen locaties, het zijn maar enkele van de voorbeelden die aan bod kwamen.

Deze sessies gingen ook dieper in op de infrastructuur, financiële prikkels, voorschriften en wetgeving die nodig zijn om dergelijke oplossingen op voldoende grote schaal in te zetten om écht verandering teweeg te brengen.

Groeiend samenwerkingsplatform

G-STIC 2019 heeft G-STIC verder versterkt als een samenwerkingsplatform waar gelijkgestemde organisaties samenkomen om nieuwe technologische oplossingen voor de duurzaamheids- en klimaatdoelen te ontdekken, en ervaringen en best practices uit te wisselen.

Zo was er bijvoorbeeld de Copernicus Hackathon, waarin kleine maar divers samengestelde teams software-prototypes ontwikkelden op basis van Copernicus Earth Observation Data. Tijdens de G-STIC Youth Challenge, een wedstrijd georganiseerd door IEEE Entrepreneurship in samenwerking met de Major Group for Children and Youth van de VN, kregen jongeren dan weer de kans om slimme, originele en innovatieve oplossingen en bedrijfsconcepten te pitchen. En tijdens het CTCN Matchmaking evenement kwamen bedrijven en National Designed Entities uit de Azië-Pacific regio op zoek naar propere energie-oplossingen, in contact met dienstverleners en leveranciers uit de hele wereld.

Globaal duurzaamheidskader

Alle G-STIC-conferentiesessies en partner events stelden scherp op marktrijpe technologische innovaties. G-STIC’s dynamische bibliotheek zal die focus uiteraard delen, en dergelijke oplossingen met wetenschappelijke selectiecriteria onderbouwen. Die aanpak zal een praktisch bruikbaar beleidsinstrument opleveren dat grootschalige marktveranderingen ondersteunt en waarin samenlevingen inspiratie vinden om meer duurzame ontwikkelingspatronen te ontwikkelen.

In een volgende fase plant G-STIC wetenschappelijk onderbouwde selectiecriteria verder te ontwikkelen tot een globaal kader waarmee overheden en bedrijven de duurzaamheidsgraad van technologische innovaties kunnen evalueren. Uiteindelijk moet zo een kader het haalbaar maken om het duurzaamheidspotentieel van technologische innovaties te kwantificeren: hoe, en in welke mate kunnen innovaties in de frontlinie worden ingezet om een of meer duurzaamheidsdoelen te behalen?