SCIRT geeft aftrap voor innovatietraject naar een textiel-naar-textielsysteem

Antwerpen, 28 juni 2021 – Het SCIRT-project heeft op 9-11 juni 2021 zijn virtuele startbijeenkomst gehouden om alvast een plan van aanpak op te stellen voor het probleem van kledingafval en hoogwaardig hergebruik, een van de grootste uitdagingen van de mode-industrie vandaag.  

Met 18 partners uit vijf landen wil dit project de overgang naar een circulair modesysteem versnellen door technologische innovatie op het gebied van textiel-naar-textiel-recyclage. Het door de EU gefinancierde SCIRT-project, dat wordt gecoördineerd door VITO zal resulteren in een geslotenkringloopoplossing voor afgedankt post-consumenttextiel, bewuste ontwerp- en productiepraktijken stimuleren, nieuwe zakelijke kansen creëren door de activiteit binnen textielwaardeketens te stimuleren en het publieke bewustzijn van de milieu- en sociale effecten van textielconsumptie verhogen.

Gebrek aan hoogwaardige textielrecyclage

Terwijl kledingmerken ambitieuze doelen stellen en dure beloften doen om gerecycleerde vezels in hun producten te verwerken, stapelt het afgedankte textiel zich over de hele wereld in overvloed op. Hoewel het lijkt dat vraag en aanbod op één lijn staan voor deze tak van de circulaire economie, is de waarheid dat minder dan 1% van het textielafval wordt gerecycleerd tot nieuwe textielvezels, volgens een rapport van de Ellen MacArthur Foundation dat in 2017 is gepubliceerd. Dit bijzonder klein percentage is tekenend voor een groter probleem - het bereiken van circulariteit in de mode-industrie is niet alleen een kwestie van vraag en aanbod, maar van de verbinding tussen die twee. Er is een gebrek aan kennis rond de technologische, economische en ecologische haalbaarheid van het recycleren van vezelmengsels en een noodzaak om de kwaliteit en kosten van recyclageprocessen af te stemmen op de eisen van textielbedrijven en modemerken.

Naar een circulair modesysteem met SCIRT

SCIRT zal oplossingen ontwikkelen om systeeminnovatie richting een meer circulair modesysteem te ondersteunen en de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. Om de vraagkant van het vraagstuk aan te pakken, zal SCIRT een compleet textiel-tot-textielrecyclagesysteem demonstreren voor afgedankte kleding, ook bekend als post-consumenttextiel. Hierbij worden belanghebbenden uit de volledige waardeketen betrokken. Het demonstratieproject richt zich op het hergebruik van zowel natuurlijke als synthetische vezels, evenals vezelmengsels. Met de steun van technische partners en onderzoeksinstellingen zullen kledingmerken Decathlon, Petit Bateau, Bel & Bo, HNST en Xandres zes verschillende representatieve kledingtypes ontwikkelen, in een prototype gieten en produceren met gerecycleerde post-consumentvezels. De collecties omvatten formele en vrijetijdskleding, sportkleding, ondergoed en uniformen. Bij deze inspanningen zal SCIRT voorrang geven aan kwaliteit en kostenefficiëntie om het vertrouwen van de markt te garanderen en de brede toepassing van gerecycleerde post-consumentvezels aan te moedigen.

Vanuit een niet-technologisch perspectief zal SCIRT ondersteunende beleidsmaatregelen en -instrumenten ontwikkelen om de overgang naar een circulair systeem voor kleding te vergemakkelijken. Dit omvat een kader voor een eco-gemoduleerd uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)-systeem en een zgn. True Cost Model voor het kwantificeren van de circulariteit en het transparanter maken van de waardeketen. Er zal ook extra aandacht worden besteed aan het perspectief van de consumenten. Daartoe zullen Citizen Labs worden opgezet waarbij consumenten worden betrokken op verschillende Europese locaties, evenals een breder online betrokkenheidplatform om burgers gedurende het hele project te betrekken. Hiermee zullen de onderzoekers nagaan wat de perceptie, motivatie en emoties zijn die het gedrag van de consumenten bepalen met betrekking tot de aankoop, het gebruik en de verwijdering van textiel.

In de komende drie jaar zullen de SCIRT-projectpartners werken aan het neerhalen van de huidige barrières (technologische, economische, sociaal-economische en qua regelgeving) voor het recycleren van textiel om een duurzame circulaire mode-economie tot stand te brengen

Projectpartners

SCIRT partners

Perscontact

Carine Valette
IID-SII
+33 (0)6 4220 4865
contact@scirt-h2020.eu

Projectcoördinator