De eerste Cleantech Hero Energie is bekend. De keuze van de jury van experts ging bijna unaniem naar Turbulent Hydro, dat op hoogtechnologische wijze kleine hydro-elektrische turbines ontwikkelde die energie uit rivieren omzet in stroom door gebruik te maken van gegenereerde draaikolken.

“Turbulent heeft bewust gekozen om een technologie te ontwikkelen die geschikt is zowel voor het Westen als voor landen in opkomende economieën. Turbulent beoogt een duidelijke link met een aantal SDG’s. Het potentieel om te internationaliseren zorgt ervoor dat Turbulent Hydro een mooi uithangbord kan worden voor Vlaanderen. Het belicht alles wat een duurzaam innovatieproject moet zijn. Dit soort oplossingen kunnen op termijn universele toegang tot elektriciteit waarmaken, zonder de nefaste bijkomende negatieve gevolgen voor de mondiale uitstoot van broeikasgassen.”

De jury van de derde Cleantech Hero 2021 was unaniem lovend over het project van Turbulent Hydro dat technologische innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid onder één noemer plaatst.

Over de winnaar

De jury voor deze Cleantech Flanders Hero Circulaire Energie bestond uit Claire Tillekaerts (FIT), Dirk Fransaer (VITO), Pieter-Jan Provoost (Agoria), Frederik Loeckx (Flux50), Marc Nuytemans (De Blauwe Cluster) en Frans Snijkers (Cleantech Flanders).

Na een eerste selectie kwamen drie finalisten uit de bus: Smappee, The Sniffers en Turbulent Hydro. De jury was opnieuw erg onder de indruk van het niveau van de kandidaten. Die werden beoordeeld op de relevantie van de innovaties, het TRL-niveau, de impact in Vlaanderen en de internationale ambities van het bedrijf, de mate waarin het bedrijf als ambassadeur voor de Vlaamse cleantech kan optreden, de implementatie van de SDG’s en de samenwerking met alle schakels van de quadruple helix.

Bedrijven die de award 2021 in hun thema binnenhalen, hebben voor een jaar meer dan een voet voor. Zij mogen niet alleen een jaar lang het label dragen, maar mogen ook hun innovatie voorstellen op G-STIC2022 en ze worden promotioneel via de kanalen van Cleantech Flanders gesteund. Bovendien mag de winnaar zijn bedrijf voorstellen in een bedrijfsreportage van 2 minuten die voor promotionele doeleinden kan gebruikt worden.

Over Turbulent Hydro

Turbulent Hydro verandert de manier waarop nieuwe waterkracht wordt ontwikkeld. Een Turbulent-microwaterkrachtcentrale vereist geen dammen, geen rivierbelemmeringen en geen grote infrastructuur. Het systeem heeft genoeg aan 1,5 meter hoogteverschil in water om energie op te wekken. Daardoor resulteert deze technologie in een visvriendelijke, onderhoudsarme waterkrachtinstallatie die efficiënt 24u/7d/365d continu schone elektriciteit produceert.

Turbulent Hydro heeft internationaal veel potentieel en runt al projecten in Chili, Taiwan, de Filippijnen, Indonesië, Congo, Thailand, Portugal, Estland, Slovenië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, en natuurlijk in België. Door het installeren van gedistribueerde clusters van turbines kunnen hele regio's worden voorzien van 100% groene, schone, stabiele en betrouwbare elektriciteit.

CEO dr. ir. Walter Buydens : "Turbulent is erg opgetogen met deze CleanTech Hero-erkenning en is erg dankbaar. We zullen het vertrouwen van de jury niet beschamen. Turbulent werkt samen met de natuur en met oog voor de lokale gebruikers en lokale tewerkstelling. Nu we aan TRL niveau 9 zitten en dus het stadium van proven-technology hebben bereikt, zowel in Europa als op drie andere continenten en in uiteenlopende klimaatomstandigheden, zijn onze ambities niet meer te stoppen. We voelen ons dan ook een echte Cleantech Hero. De energietransitie zal in dit decennium een enorme boost krijgen. Dit maakt ons enthousiast. Met Turbulent hebben we een positieve impact op sociaal en milieuvlak. Als bedrijf hebben we daarnaast zeker oog voor het financiële plaatje. In deze scale-up fase streeft Turbulent naar een omzet van 25 mio euro tegen 2027. Om dit te realiseren zijn we op dit eigenste ogenblik bezig aan een kapitaalsronde waar we ambiëren om 4 miljoen euro op te halen bij impact investeerders." 

Turbulent Hydro draagt bij tot de SDG-doelstelling van betaalbare en schone energie (SDG 7), net zoals aan andere SDG's, waaronder die voor water (SDG 6), veerkrachtige infrastructuur (SDG 9) en klimaatverandering (SDG 13).

De volgende Cleantech Hero

De volgende Cleantech Hero zoeken we in het domein van mobiliteit. Inschrijven kan vanaf midden januari 2022 op www.cleantechflanders.com.

www.turbulent.be

Contact:
+32 14 33 56 65