Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de regio ‘Grand Est’, Wallonië en de Provincie West-Vlaanderen hebben het genoegen u de lancering van het Interreg project ValBran aan te kondigen: een onderzoekstraject dat gedurende een periode van vier jaar het ontwikkelen van nieuwe valorisatiewegen van tarwezemelen, een agrarisch bijproduct afkomstig van maalderij- en bioraffinageprocessen, beoogt.

Het project

​ValBran ambieert het ontwikkelen van originele, milieuvriendelijke, biotechnologische en groene chemie wegen voor de productie van verschillende tensio-actieve stoffen uit tarwezemelen. Er wordt gedoeld op moleculen met hoge toegevoegde waarde voor verscheidene toepassingen (cosmetica, detergenten, fytosanitaire…). De benadering zal eruit bestaan om verschillende transformatiewegen op laboschaal op punt te zetten. Vervolgens zal de meest belovende techniek worden geselecteerd op basis van de economische- en milieu-impact van de ontwikkelde processen en zal opschaling ervan tot op pilootschaal plaatsvinden. Het residu ontstaan na behandeling van de tarwezemelen tijdens deze nieuwe processen zal een belangrijke meerwaarde hebben voor de dierlijke sector, meer bepaald bij de productie van veevoeder.                            

De partners

Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit van Reims-Champagne-Ardenne (unit FARE en ICMR), de Universiteit van Picardie Jules Verne (unit GEC), de Industries & Agro-Ressources (IAR) cluster. Aan Waalse kant zijn de betrokken partners de Universiteit van Luik (AgroBioTech Gemboux, labo LBMI), de vereniging ValBiom en de Greenwin cluster. In Vlaanderen zijn partners betrokken als de onderzoeksinstelling VITO, het onderzoeks- en voorlichtingscentrum INAGRO en de Catalisti cluster.

Samen zullen deze partners belangrijke spelers worden op vlak van bioraffinage en bio-economie.

Enkele cijfers

  • 1,7 € miljoen budget;
  • 6 partners en 3 geassocieerde partners;
  • 4 jaren van onderzoek en verspreiding van kennis: januari 2017 – december 2020;

4 medeoprichters:

  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
  • Regio Grand Est;
  • Wallonië;
  • West-Vlaanderen.