Een groot deel van het huishoudelijk restafval wordt verwerkt door verbranding met energierecuperatie. Dit resulteert in een belangrijke hoeveelheid verbrandingsassen. Hieruit worden in een eerste stap waardevolle metalen - zoals koper of aluminium - gewonnen en een opgezuiverde mineraalfractie gegenereerd. Voor deze mineraalfractie zoeken we hoogwaardige toepassingen. AshCem, een project dat gefinancierd wordt door de Vlaamse Speerpuntcluster SIM onder het MaRes-programma, wil nagaan hoe de opgezuiverde mineraalfractie ingezet kan worden voor de productie van bouwmaterialen zoals cement, of CO2 -gebonden betonproducten zoals straatklinkers. VITO werkt hiervoor in dit project samen met de UGent, en Indaver, Orbix en CRH als bedrijven.

Indaver herwint nu al een groot deel van de metalen uit verbrandingsassen. Grove metaalfracties rijk aan staal, ijzer of aluminium en koper worden gerecupereerd. Op dit moment wordt de overblijvende mineraalfractie gedeeltelijk ingezet in bouwtoepassingen. Met innovatieve opwerkingsprocessen kunnen meer waardevolle toepassingen worden aangeboord. Een uitdaging is onder andere het verwijderen van fijne metaalpartikels die tot ongewenste chemische reacties kunnen leiden die de technische eigenschappen van de bouwproducten negatief beïnvloeden. VITO onderzoekt hoe deze kleine aluminiumresten effectief kunnen worden geneutraliseerd met een innovatief voorbehandelingsproces. Daarnaast bekijkt VITO hoe dit materiaal kan worden gebruikt in bouwmaterialen die gebonden worden met CO2 in plaats van met cement.

Het project AshCem werd in september 2015 opgestart en sluit in september 2019 af.