De derde proefboring op de Balmatt-site is eind juli 2018 succesvol afgerond op een recordlengte van 4905 m. De pompproef van boorput 3 heeft aangetoond dat het ondergronds kalksteenreservoir heel wat complexer is dan oorspronkelijk berekend.

Het doel van de derde proefboring was het aanboren van hetzelfde type gebroken kalksteen, dat in de eerste boring een grote geothermische productiviteit heeft getoond. Die productiviteit wordt veroorzaakt door natuurlijke stromingen in de diepe ondergrond. De derde boring heeft nu aangetoond dat de stromingspaden anders liggen dan initieel berekend. Daarom hebben de VITO-experten een nieuwe seismische campagne uitgevoerd, waarbij trilwagens zich verplaatsten vanaf de Balmatt-site tot in Mol-Donk. Deze keer gebeurde de registratie van de bovengronds uitgezonden trillingen met meettoestellen, die beneden in de derde put hingen. Die methode geeft een veel nauwkeuriger beeld van de diepe ondergrond in vergelijking met de originele seismische campagne uit 2010, waarbij de registraties aan het aardoppervlak moesten gebeuren.

De onderzoekers zijn nu de resultaten van de seismische campagne verder aan het analyseren om de stromingspaden in de diepe ondergrond beter te begrijpen. Als de resultaten aantonen waar de zone zich bevindt, met identieke reservoireigenschappen als boorput 1, dan kan worden bekeken of de derde boring kan worden uitgebreid met een zijdelings geboord traject. In dat geval zal er opnieuw een boortoren naar de Balmatt-site worden gebracht om de nieuwe zone aan te boren. Wordt vervolgd.