‘Het commerciële aspect van mijn job voelt aan als een tweede natuur’  Wat als …? En wat verandert er als we een beetje meer van dit doen, en een beetje minder van dat? Met dit soort vragen houdt Karolien Vermeiren (Business Development Manager) zich bezig. Als lid van het VITO-team Ruimtelijk-Dynamische Modellering (RDM) onderzoekt ze hoe welbepaalde beleidskeuzes onze leefwereld kunnen veranderen – op het vlak van wonen & werken, mobiliteit, maar ook natuur en klimaat.  

Dat doen Vermeiren en haar team vooral via ruimtelijke simulaties en modellen, zodat beleidsmakers een betrouwbare inschatting krijgen van wat de gevolgen kunnen zijn van hun beslissingen. Het is bij uitstek een multidisciplinair onderzoeksveld, en een waar tegenwoordig toch wel sterk rekening mee wordt gehouden – zeker sinds we niet meer naast de nadelige gevolgen van ruimtelijke (wan)orde kunnen kijken. ‘Dat is een groot verschil met mijn doctoraat, waarin ik de groei van Afrikaanse steden simuleerde, zegt Vermeiren. Dat werk werd toen niet opgepikt door wie er iets aan kon doen.’ 

Je bent na de afronding van je doctoraat eind 2014 vrij snel bij VITO terechtgekomen. Hoe verliep je overstap vanuit de academische wereld? 

‘In se bleef ik hetzelfde doen als aan de KU Leuven, namelijk op basis van bestaande data ruimtelijke modellen ontwikkelen en daarmee simuleren hoe allerlei geografische maar ook maatschappelijke en economische aspecten zeer waarschijnlijk zullen veranderen. Tijdens mijn doctoraatsonderzoek deed ik dat voor enkele steden in Afrika. Ik simuleerde hun groei (en meer bepaald ook hun ‘urban sprawl’, of stedelijke wildgroei) aan de hand van gegevens zoals de bevolkingsgroei en economische indicatoren. Zeer interessant allemaal, maar ik had niet het gevoel dat iemand daar toen verder mee aan de slag ging.’ 

Dat gebeurt nu wel? 

‘Zeker en vast. Wij leveren een onmisbaar klankbord voor beleidsmakers, want we onderzoeken en simuleren welke gevolgen hun beslissingen (kunnen) hebben op zowat alle maatschappelijke vlakken. Van ruimtelijke ordening en energie over mobiliteit en luchtkwaliteit tot klimaat.’ 

‘Onze belangrijkste klant is de Vlaamse overheid. Onze regio is intussen gekend om zijn eigen urban sprawl, want die is de laatste tijd erg actueel. Kijk maar naar de bouwshift, naar de kosten van verspreide (lint)bebouwing en verkavelingen, naar de files maar ook bijvoorbeeld naar de tegenstand die windmolens op het land vaak oproepen. De laatste jaren is het beleid hier erg mee begaan. We merken ook dat omgevingsdenken, dat typisch is voor ruimtelijke modelleerders zoals ons, almaar populairder wordt bij overheden en bedrijven.’ 

Wat heb je binnen je domein zien veranderen de laatste jaren? 

‘De rol van ICT-oplossingen is nog veel sterker toegenomen. Steeds meer overzichtskaarten worden automatisch aangemaakt, waar we dat enkele jaren geleden nog handmatig – lees: zelf vanachter de computer – deden. Daardoor zijn die kaarten voor de gebruikers, onze klanten dus, nu wel gebruiksvriendelijker geworden. Ze vinden het bijvoorbeeld fijn dat de kaarten interactief zijn, en dat je tijdens de voorstelling van een kaart bijvoorbeeld nog een en ander kunt veranderen, zoals de mate waarin bepaalde parameters doorwegen.’ 

In hoeverre voel je jezelf nog onderzoeker, waartoe je toch bent opgeleid? 

‘Ik ben inderdaad vertrokken van een sterke wetenschappelijke basis, maar sinds een viertal jaar staat er ‘business developer’ op mijn VITO-visitekaartje. Tegelijkertijd draai ik ook nog in het onderzoek mee, het fundamentele simulatie- en modelleringswerk. Die combinatie is niet evident – soms is het lastig om het evenwicht te bewaren – maar ze bevalt me wel. Het commerciële aspect van mijn job – het screenen van tenders, het begeleiden van offertetrajecten in de richting van projecten maar ook het onderhouden van een netwerk – voelt inmiddels aan als een tweede natuur. Die behoefte naar menselijk contact had ik trouwens al aan de universiteit, waar ik mijn job als praktijkassistent bijvoorbeeld heel graag deed.’ 

Meer info 
karolien.vermeiren@vito.be 

Contact:
+32 14 33 68 93