SCS Global Services verleent VITO als eerste in België toelating om VOC-emissiemetingen uit te voeren i.h.k.v. hun binnenluchtkwalit

In mei 2017 is SCS Global Services (SCS), een Amerikaanse wereldspeler in milieu- en duurzaamheidscertificatie, een partnership gestart met VITO voor het uitvoeren van emissiemetingen van vluchtige organische componenten (VOC) voor volgende certificaties: SCS Indoor Advantage™, SCS Indoor Advantage™ Gold, en FloorScore®. Het Product Emissie Competentie Centrum van VITO zal de analyses uitvoeren conform de specifieke normen voor milieu en duurzaamheid die gelden bij duurzaam bouwen, meubelproductie en overheden. 

VITO wordt daarmee de 3de Europese partner voor VOC-emissiemetingen van SCS en het enige Belgische lab.

Meer info: zie Engelse versie