​Belgium beyond Chocolate: innovatie voor gelukkige en duurzame maatschappij

Abu Dhabi, 16/01/2018: Vandaag kondigt VITO de officiële opening aan van haar dochter-onderneming in de Verenigde Arabische Emiraten: VITO Arabia Science and Technology Consultancy LLC. Na VITO Midden-Oosten en VITO Azië is dit het derde regionaal bedrijf van VITO.

Wereldwijd hebben we de weg ingeslagen naar een duurzame samenleving. De Verenigde Naties zetten de globale toon met de Sustainable Development Goals (SDGs), de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om duurzame ontwikkeling te realiseren. In de visienota Vlaanderen 2050 heeft de Vlaamse regering dit voor Vlaanderen geconcretiseerd.

VITO wil hieraan meewerken in Vlaanderen én op globaal vlak. Enerzijds door de VITO-kennis en  ervaring in te zetten bij lokale partners, bedrijven en overheden, en anderzijds door deuren te openen voor Vlaamse cleantechbedrijven op de buitenlandse markten via Flanders Cleantech Association en FIT, Flanders Investment and Trade.

Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder VITO, legt uit: “de Arabische wereld staat, meer nog dan elders, voor de moeilijke taak om over te stappen van fossiele brandstof op duurzame energie. Dit transitieproces biedt echter ook zeer grote opportuniteiten net omdat de Golfstaten, meer dan Europa, beschikken over goedkope zonne-energie en deze overgang kunnen aandrijven vanuit dit gigantisch potentieel.”

Met Walter Buydens aan het hoofd start VITO Arabia met enige voorsprong, dankzij zijn jarenlange ervaring in de Arabische zakenwereld. Walter zet in eerste instantie in op toepassingen van remote sensing, circulaire economie, duurzame bouwmaterialen, optimalisatie van ontziltingsinstallaties en smart cities.

Tijdens de officiële oprichting vanmiddag in Abu Dhabi legde viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, Bart Tommelein, de nadruk op de rol die VITO Arabia kan spelen voor de energieomslag. “Ook hier in de Verenigde Arabische Emiraten werkt men volop aan een duurzame energietransitie. Ik zie heel wat mogelijkheden om innovatief samen te werken, bijvoorbeeld rond het opvangen en gebruiken van CO2. Dit is de start van een belangrijke samenwerking.”

Meer info

Dr. Walter J. R. Buydens
CEO VITO Arabia
Science and Technology Consultancy LLC
walter.buydens@vito.be
UAE        +971 56 39 72127
OMAN   +968 9866 6809
Belgium +32 476 532 862

vitoarabia