Op vraag van Vlaams minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits heeft VITO de Europese accreditatie voor het testen van hoogwaardige FFP2/FFP3 mondmaskers aangevraagd en behaald. Zo kan VITO mondmaskers testen aan de strengste Europese kwaliteitsnormen. Precies dit type maskers moet het medisch en zorgpersoneel dragen als zij in contact komen met corona-patiënten. Vandaar de hoge eisen die aan de maskers én aan de testen gesteld worden.

Persbericht Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

“VITO sluit met deze accreditatie aan bij een selecte club van onderzoeksorganisaties in de Europese Unie die bevoegd zijn voor deze tests. Prachtig werk van onze onderzoekers en dat in een recordtijd.” - Hilde Crevits  

Expertise luchtkwaliteit in functie van corona

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits vroeg begin april aan VITO om de accreditatie te halen voor het testen van FFP2/FFP3 mondmaskers volgens de strengste Europese norm EN149. Dit onder meer ter ondersteuning van Vlaamse bedrijven die deze maskers lokaal produceren en zo niet afhankelijk moeten zijn van buiten­landse testlabo’s. Een belangrijk onderdeel van de testnorm is het controleren van de filterefficiëntie voor zeer fijne aerosoldeeltjes, als simulatie voor hun bescherming tegen het coronavirus. Dit sluit nauw aan bij de expertise die VITO gedurende vele jaren heeft opgebouwd als expert luchtkwaliteit, zoals bv. in de monitoring en de remediëring van aerosol­vervuiling in onze leefomgeving.

Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder VITO: “VITO staat bekend voor de hoge kwaliteit van het onderzoek naar cleantech en op het vlak van duurzame ontwikkeling. Dat we ook een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de coronacrisis is misschien wat onverwacht, maar sloot toch goed aan bij de expertise die binnen VITO beschikbaar is.”

Door een snelle upgrade van de beschikbare testinfrastructuur slaagde VITO er in om reeds eind juni de accreditatie te halen voor het verkorte Dekra-protocol, een light versie van de EN149-norm die tijdens de pandemie tijdelijk volstaat voor het op de markt brengen van FFP2/FFP3 mondmaskers in België.

Om te kunnen voldoen aan de bijkomende eisen van de EN149-norm werd voort geïnvesteerd in kennisopbouw en specifieke meetapparatuur. De laatste toestellen werden midden oktober bij VITO geïnstalleerd. Twee weken nadien werd het volledige validatiedossier en testprotocol voor een audit voorgelegd aan BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling. Anderhalve maand later en na succesvolle deelnames aan een aantal interlabo­tests, is de accreditatie voor de volledige EN149-norm officieel aan VITO toegekend op 8 december jl.

Race tegen de tijd

Niettegenstaande de beschikbare expertise bij VITO en de state-of-the-art-infrastructuur van de labo’s is het behalen van deze complexe accreditatie op zo’n korte termijn en onder de bijzondere werk­omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis een prachtprestatie. De strakke timing was vereist gezien de concrete vraag van lokale producenten naar gevalideerde testrapporten bij de opstart van hun productie.

Bij de start van het project werden de beschikbare apparaten met het oog op de specifieke eisen van de EN149-norm geïnventariseerd. Omwille van de complexiteit van de norm heeft VITO een aantal toestellen zelf gemodificeerd zodat ze alvast snel voldeden aan het hierboven genoemde verkorte Dekra-protocol. Een andere cruciale factor in de kwaliteitstesten van de Europese testnorm EN149  is het simuleren van de ingeademde lucht. De bestaande expertise binnen VITO rond het nauwkeurig aanmaken en meten van dergelijke aerosolmatrices, onder meer opgebouwd binnen haar rol als referentielabo in Vlaanderen, was hierbij een perfect uitgangspunt en liet een snelle schakeling naar de vereisten van de norm toe.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Mondmaskers zijn een onderdeel geworden van onze samenleving. De strategische productie ervan in Vlaanderen komt stilaan op toerental. Vorige week nog hebben we steun verleend aan een bedrijf om de filterstof voor mondmaskers te maken. Vandaag hebben we met VITO ook in Vlaanderen een instelling die de hoogste EU kwaliteitsnormen (EN149-norm) van FFP2 en FFP3 mondmaskers kan testen. Zo verzekeren we verder de toegang tot hoogkwalitatieve mondmaskers voor onze regio.”

Contact:
+32 14 33 53 51