Derde proefboring diepe geothermie afgerond

Mol, 6 augustus 2018: vorige week (30/07/2018) heeft de firma Smet-Daldrup de derde boring op de Balmatt-site in Mol-Donk succesvol afgerond. De put heeft een lengte van maar liefst 4 905 m en is tot op een verticale diepte van 4 235 m geboord. Hierbij is een groot gedeelte geboord onder een hoek van 45°, waardoor het uiteinde van de boring zich onder Mol-Sluis bevindt.

De boring werd gestart op 10 oktober 2017 en heeft dus in totaal 10 maanden geduurd. De vierde en laatste sectie werd afgewerkt in minder dan een maand tijd. Die sectie heeft de hele Kolenkalklaag doorboord en heeft helemaal onderaan bovendien 150 m aan zandsteen aangeboord met een vermoedelijke ouderdom van 360 à 370 miljoen jaar, het einde van het Devoontijdperk. Deze zandsteenlaag werd in de oostelijke Kempen nog nooit aangeboord en is enkel gekend uit boringen in Loenhout en Booischot, waar ze zich veel minder diep bevindt, nl. op resp.  1 500 m en 700 à 800 m.

De boortoren verhuist nu naar een andere boor-site, terwijl de VITO-experten de resultaten van de puttesten verder analyseren. Ze vergelijken de resultaten van de derde put met die van de twee eerste putten en met gekende geologische parameters. De voornaamste activiteiten op de Balmatt-site richten zich voorts op het in werking stellen van de geothermiecentrale voor de warmte­voorziening van SCK-CEN, Belgoprocess en VITO vanaf komende winter. De inwerkstelling is voorzien voor de maand oktober.

Contact:
+32 14 33 55 53