VITO Remote Sensing, al jaren een wereldspeler in het gebruik van satellietbeelden voor globale landbouwmonitoring, brengt in opdracht van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) met het nieuwe ‘WorldCereal’ systeem alle landbouwvelden van onze planeet in kaart. WorldCereal is daarmee een gamechanger voor het opvolgen van voedselveiligheid.

WorldCereal is een innovatief en dynamisch systeem dat ontwikkeld is door een internationaal team, geleid door VITO. WorldCereal levert de allereerste satelliet-gebaseerde graan- en maïskaarten op globale schaal en in ongezien detail. Het team bracht bovendien in kaart waar irrigatiepraktijken noodzakelijk waren om succesvol aan landbouw te doen. Dat is essentiële informatie over watergebruik in tijden van klimaatverandering.

Door gebruik te maken van vrij beschikbare satellietgegevens van het Copernicusprogramma van de Europese Unie kan WorldCereal een maand na elk landbouwseizoen een update maken van de gewaskaart van eender welke regio ter wereld.

WorldCereal biedt cruciale informatie waardoor internationale organisaties zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) de globale landbouwstatistieken kunnen verbeteren en actueel houden. Zo werd, in samenwerking met NASA, in 2022 het systeem al ingezet om de landbouwactiviteiten in Oekraïne objectief in kaart te brengen.

WorldCereal is een open-source en schaalbaar systeem. Hierdoor kunnen niet alleen nationale en internationale instellingen, maar ook de private sector, zoals verzekeringsmaatschappijen, gebruik maken van deze innovatieve tool. Denken we maar aan een betere opvolging van landbouwschade na extreme weerfenomenen.

In een artikel in Nature Food, een gerenommeerd maandelijks tijdschrift over voedselonderzoek, wordt het belang aangestipt van het operationaliseren en verder uitbouwen van dit baanbrekend onderzoek voor het monitoren van voedselzekerheid en het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

ESA en VITO bekijken dan ook de mogelijkheden om WorldCereal verder uit te breiden.

Contact:
+32 14 33 68 27