VITO heeft een groot aantal ontmantelde IT-apparatuur gedoneerd aan Close the Gap, een internationale non-profitorganisatie die hoogwaardige tweedehands IT-apparatuur verzamelt, gedoneerd door bedrijven of overheidsorganisaties aan projecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen. VITO is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviescentrum en een nauwe partner van Close the Gap sinds de start van het VITO IT Frame Agreement van Securitas.

Zowel VITO als Close the Gap beschouwen duurzaamheid als een kernwaarde en handelen ernaar dit op verschillende gebieden te realiseren. Het doneren van de opslagapparatuur past in het VITO-project ‘OnePlanet@VITO’, dat tot doel heeft om de eigen organisatie duurzamer te maken. VITO heeft in het verleden al afgedankte IT-apparatuur gedoneerd. Nu heeft VITO ook opslagapparatuur gedoneerd om Close the Gap te ondersteunen bij het overbruggen van de digitale kloof en tegelijkertijd bij te dragen aan de circulaire economie. Close the Gap geeft de apparatuur een tweede leven. Aan het einde van de levenscyclus van de apparatuur wordt alles gerecupereerd om alle onderdelen te recycleren.

Tot nu toe werd de opslagapparatuur gebruikt door de Remote Sensing unit van VITO voor verschillende projecten met aardobservatiegegevens, producten en diensten aan belanghebbenden over de hele wereld. Tot het begin van 2018 werden deze opslagservers gebruikt om o.a. PROBA-V-dataproducten te archiveren en te verspreiden. PROBA-V is een kleine satelliet ontworpen en gebouwd in België om dagelijks de vegetatie van de hele planeet te volgen voor verschillende vitale doeleinden zoals waarschuwen van autoriteiten voor misoogsten bij gewassen, de binnenwateren te bewaken en de gestage verspreiding van woestijnen en ontbossing te traceren. VITO Remote Sensing is verantwoordelijke voor de verwerking, archivering en distributie van alle PROBA-V-beeldproducten, gefinancierd door ESA en BELSPO.

Klik hier om het IT-materiaal van je eigen bedrijf te doneren of als u een ander soort partnerschap met Close the Gap wil sluiten.