Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO en The Thailand Research Fund (TRF) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in de residentie van de Thaise ambassadeur in Brussel. Beide organisaties hebben zich ertoe verbonden onderzoeks- en onderwijsactiviteiten te ontwikkelen en technologische kennis uit te wisselen. De partnerschap zal vooral gericht zijn op samenwerkingsactiviteiten op vlak van afval- en materiaalbeheer, biogebaseerde materialen, hernieuwbare energie en circulaire economie.

VITO is een onafhankelijke, klantgerichte onderzoeksorganisatie (primaire locatie België/Europa, vestigingen in China en Midden-Oosten). Ze reiken wetenschappelijk advies en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren. Dit doen ze op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheid en landgebruik. Door samenwerkingen, uitbreidingen en de continue ontwikkeling van expertise maken ze slimmer gebruik van bestaande duurzame oplossingen en ontwikkelen ze nieuwe technologieën.

The Thailand Research Fund ondersteunt zowel op lokaal als nationaal niveau de creatie van een kennisbasis om maatschappelijke problemen aan te pakken. De hoofdrol van TRF is om bij te dragen aan de ontwikkeling van onderzoekers en op onderzoek gebaseerde kennis door het toekennen van onderzoekssubsidies en het verlenen van ondersteuning inzake onderzoeksmanagement.

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen die het gevolg zijn van een toegenomen vraag naar grondstoffen uit duurzame bronnen, beperkte natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering, wordt een transitie naar de circulaire economie belangrijker dan ooit.

TRF gaat een brug slaan tussen VITO en lokale organisaties, zowel overheids- als private organisaties. TRF zal geselecteerde samenwerkingsprojecten die gericht zijn op de implementatie en de ontwikkeling van technologie met betrekking tot de circulaire economie, financieel ondersteunen.