De zorg voor water is een taak van ons allemaal. We ervaren dit momenteel als particulier met de grote droogte, maar het gaat uiteraard veel breder dan dat.​ Waterschaarste is dan ook één van de grote uitdagingen die VITO aanpakt om bij te dragen tot een duurzame economie en maatschappij, kortom een duurzame wereld.

VITO streeft hierbij naar slimme oplossingen, die je bereikt wanneer steden, industrie en landbouw afzonderlijke, maar ook gezamenlijke maatregelen treffen. 

VITO bundelt economische, technologische, softwaretool- en IT-kennis om samen met bedrijven en overheden te werken aan toekomstgerichte adaptatiemaatregelen en de uitbouw van intelligente waternetwerken.

BEDRIJF VAN DE TOEKOMST

Implementatie van meerdere watermeters en sensoren in productieprocessen laat bedrijven toe hun verbruik helder te visualiseren en op intelligente en innovatieve wijze te beheren en sturen

ADAPTIEVE STEDEN

Klimaatverandering is een feit. Steden moeten zich aanpassen aan watertekorten of waterovervloed, via een smart waternetwerkbeheer en adaptatieplannen.

LOKALE VOEDSELPRODUCTIE

Kleinschalige landbouw is in opmars. Optimalisatie van grondstoffen-, energie- en waterverbruik is nodig. Slimme monitoring en symbiose van steden en industrie bieden duurzame oplossingen.

Contact:
+32 14 33 57 40