Hoe kunnen we duurzaam consumeren en produceren? En hoe kunnen we jongeren bewust maken van de urgentie van duurzaamheid? De EDUbox is een educatief en interactief concept van VRT NWS om jongeren kennis te laten maken met specifieke maatschappelijke thema’s. Voor ‘Duurzaamheid: nu maken voor de toekomst’ heeft ook VITO haar expertise met de EDUbox gedeeld. 

Hoe kunnen we het productieproces verbeteren om de druk op het milieu en het klimaat te verlagen? Wat kunnen we doen om een steentje bij te dragen aan een duurzame economie? Jongeren zijn heel hard bezig met een ‘betere’ wereld. Duurzaamheid maakt daar onlosmakelijk deel van uit.

Om echt duurzaam te zijn, moeten we de kaart trekken van de circulaire economie. In de circulaire economie worden materialen, grondstoffen en reststromen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt om de druk op het milieu te doen dalen en de planeet niet uit te putten. 

Dat betekent echter dat je de hele levenscyclus van een product – van ontginning van de grondstoffen over productie tot recyclage of hergebruik van het product – onder de loep moet nemen. 

VITO is expert in deze ontwerp- en doe-oefening. Precies daarom vroeg VRT NWS ons om deze EDUbox mee te begeleiden. 

Deze EDUbox is bestemd voor leerlingen van het secundair onderwijs. Het is een kant- en klaar lespakket met tekst, audiovisueel materiaal, een zelftest en een simulator. Leerkrachten krijgen een mix van didactische tools om het thema duurzaamheid in de klas te bespreken. De EDUbox kan zowel in de klas als thuis ingezet worden. Er is een downloadbare PDF en een interactieve webversie, ideaal voor een groepswerk in de klas. Daarnaast is er ook een interactieve videoles als individueel leertraject waarmee leerlingen thuis aan de slag kunnen gaan. Voor de leerkrachten is er een handleiding op het medium-kanaal van EDUbox

In de educatieve video vertelt oa An Vercalsteren (VITO) hoe bedrijven de verschillende stappen naar een product duurzamer kunnen maken. 

De EDUbox over duurzaamheid kwam tot stand in samenwerking met VITO, imec, Brightlab, Vlaanderen Circulair en OVAM. VRT NWS is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Eerder al verschenen EDUboxen over andere, maatschappelijke thema’s zoals mobiliteit, sociale media, pandemie… 

Of wil je horen wat onze onderzoekster An te vertellen heeft? Bekijk de interactieve video. Op 29’ is An aan het woord.

Contact:
+32 14 33 59 41