VITO vervult een pioniersrol op het gebied van databeheer. Dat is duidelijk in de verf gezet in de tweede aflevering van ‘Privacy en ik’, een programma van Tim Verheyden op VRT. 

We zijn er ons niet altijd van bewust, maar data zijn de rode draad in ons digitale leven. Wij leveren voortdurend gegevens over onszelf – data – en zelden weten we wat er met die data gebeurt. Via de SOLID-technologie (Social Linked Data) keert het beheer terug naar de eigenaar van die data. Wijzelf gaan beslissen wie wat doet met onze data. Vlaanderen is de ideale proeftuin om deze technologie op de kaart te zetten. Hoe krijgen we opnieuw controle over onze eigen data? VITO is daarbij pionier met het ‘We Are’- project.

We Are

‘We Are’ is in volle ontwikkeling. Heel bewust werd gekozen om de focus te leggen op gezondheidsdata met  ‘We Are Health’: onze meest gevoelige data verdienen immers de beste bescherming en onze totale controle. Daarom ook werd, van bij het begin, samengewerkt met alle belangrijke sterkhouders in de zorg: de artsen (Domus Medica), de ziekenhuizen (Zorgnet/Icuro), het Vlaams Patiëntenplatform en de Koning Boudewijnstichting. Met deze partners bouwt VITO een systeem om burgers eigenaarschap te geven over de eigen data en door hen zeggenschap te geven bij beslissingen over wat er met hun data gebeurt. Het moet hen de garantie geven dat ze hun data op een veilige manier kunnen delen. ‘We Are’ baseert zich daarbij op de ‘caring technology’. Wie de acht principes hiervan volgt, staat garant voor een eerlijke, ethische en verantwoorde manier van het gebruiken van technologie. Lees meer over ‘We Are’.

BIBOPP

‘We Are’ is nog in volle ontwikkeling en toch is een eerste stap al genomen met BIBOPP, een preventieplatform voor burgers, dat samen met Domus Medica en LiCalab wordt ontwikkeld. BIBOPP is een project met gezondheidsapps voor burgers waarmee ze zelf de controle over hun gezondheid en hun gezondheidsdata in handen kunnen nemen. BIBOPP wordt binnenkort in de Kempen uitgerold.

Privacy en ik

De problematiek van de manier waarop vandaag de dag met onze data wordt omgesprongen, heeft Tim Verheyden aan de kaak gesteld in de tweedelige aflevering van Privacy & Ik. De pioniersrol van VITO wordt daarin duidelijk in de verf gezet. Bekijk de aflevering online.

 

BIBOPP wordt gefinancierd door het Interreg2Zeeën-programma 'Empowercare' en het Vlaio Corona Coock-kanaal.

Contact:
+32 14 33 52 78