VITO, de Universiteit Antwerpen, KU Leuven en het Vlaams Departement Omgeving vormen de Vlaamse hub van EIRENE, de nieuwe bio-analytische infrastructuur die in Europa wordt opgebouwd. EIRENE moet uitzoeken hoe omgevingsfactoren bijdragen tot de stijging van een aantal chronische aandoeningen in Europa.

Vlaanderen heeft ervaring met dit soort onderzoek. Sinds 20 jaar maakt ook VITO deel uit van het Vlaams humaan biomonitoringsprogramma, een opdracht van de Vlaamse overheid. In dat programma onderzoeken we de impact van chemische stoffen op de menselijke gezondheid.

EIRENE, de Research Infrastructure for EnvIRonmental Exposure assessmeNt in Europe is opgenomen in de Roadmap 2021 van de ESFRI, de European Strategy Form on Research Infrastructures. Het is een van de elf nieuwe onderzoeksinfrastructuren die het volgende decennium op vraag van Europa worden uitgebouwd.

Bij EIRENE staat de interactie tussen mens en omgeving centraal. Het is een multidisciplinair onderzoek dat tot doel heeft omgevingsmonitoring te innoveren, populatie-onderzoek zal doen naar chemische blootstelling en biologische effecten, maar ook inzet op management, verwerking en interpretatie van data.

Over EIRENE

Bij EIRENE zijn 50 onderzoeksinstellingen uit 17 landen betrokken. Het project wordt gecoördineerd door de Masaryk University (Tsjechië). EIRENE bouwt verder op de expertise en analytische capaciteit die zijn verzameld in het European Human Biomonitoring Netwerk HBM4EU, waar VITO ook deel van uitmaakte.

Contact:
+32 14 33 51 65