Dankzij de revolutionaire webtoepassing WatchITgrow kunnen aardappeltelers hun oogst per veld voorspellen. De applicatie baseert zich op verschillende gegevens zoals satelliet gegevens, bodemdata en weersinformatie. WatchITgrow is het vervolg op het driejarig onderzoeksproject iPot waar VITO met verschillende partners de schouders onder zette. Doel van WatchITgrow? De verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van de Belgische aardappelproductie.

België grootste exporteur

Jürgen Decloedt, business developer VITO: “België is de grootste exporteur van diepgevroren aardappelproducten wereldwijd. Een optimaal rendement van de aardappelproductie is dus cruciaal. VITO ontwikkelde daarom samen met de Belgische beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking Belgapom, CRA-W (Centre Wallon de Recherches Agronomiques), ULg (universiteit Luik) en Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid) het geo-informaticaplatform iPot. IPot staat voor Intelligent Potato Monitoring.”

Precisielandbouw

Het pilootproject iPot dat drie jaar liep, paste voor het eerst technieken van precisielandbouw toe op de aardappelteelt. WatchITgrow is de commerciële verderzetting van iPot. Jürgen Decloedt: ”De toepassing laat iedereen in de aardappelsector toe om elk aardappelveld op te volgen, informatie uit te wisselen over deze velden en tegen het einde van het seizoen een oogstvoorspelling te krijgen op veldniveau. Een bijzonder interessante tool voor zowel telers, handelaars, agroconsultants als voor de industrie.”

Eerste resultaten

WatchITgrow maakt gebruik van diverse databronnen: bodemdata, weersgegevens, satellietbeelden en data ingegeven door telers. “Zo kunnen telers registreren wanneer ze welk product hebben gespoten. Ook kunnen ze gewasspecifieke gegevens inbrengen. De applicatie werd bijzonder goed onthaald door de sector. Meer dan 600 gebruikers registreerden zich voor WatchITgrow, goed voor 1900 percelen en ruim 9400 hectare aardappelvelden”, aldus onderzoeker Jürgen Decloedt.

Interessante inzichten

De verzamelde data leverden al een aantal interessante inzichten op. Jürgen Decloedt: “De hoogste opbrengsten in 2017 waren voor de Leemstreek en de Condroz (met veelal leembodems), de laagste opbrengsten in de Polders (kleibodem) en de Vlaamse Zandstreek. Dit eerste opbrengstpatroon lijkt vooral bepaald door het weer en pas in tweede instantie door het bodemtype. Bekijken we de rassen Bintje en Fontane, dan zien we dat beide rassen een grote variabiliteit in opbrengst hebben op kleibodems maar minder op zandbodems.”

Nieuwe mogelijkheden

Jürgen Decloedt: “Hoe meer gegevens we kunnen verzamelen binnen WatchITgrow, hoe groter de output zal zijn. Denk aan informatie over planten en oogsten, bemesting, beregening, gewasbescherming … Als we die gegevens kunnen koppelen aan de al beschikbare data, dan kunnen we nog gerichter advies geven aan de telers. Dit resulteert in een aantal uitbreidingen van de applicatie. Een voorbeeld hiervan zijn de schaduwkaarten die een teler toelaat variabel te planten in functie van de lichtinval op het gewas. Door minder knollen te planten in de beschaduwde zones krijgen de planten er relatief gezien meer licht, water en voedingsstoffen per plant dan bij een normale plantdichtheid. Zo zal de opbrengst er hoger zijn.”

Uitbreiding WatchITgrow

WatchItgrow groeit, de toepassing is nu ook beschikbaar voor akkerbouwgewassen (granen, suikerbieten en maïs) en voor openluchtgroenten. Jürgen Decloedt: “Voor deze teelten zal WatchITgrow de heterogeniteit van het gewas in een veld scoren, de groeicurve opvolgen en afwijkingen van de meteogegevens bijhouden.”

 

Meer info: www.watchitgrow.be en https://remotesensing.vito.be/

VITO voor kmo’s

VITO begeleidt en ondersteunt kmo’s bij duurzame innovatie. Dit kan vele vormen aannemen: hergebruik van water, valorisatie van afvalstromen, recuperatie of opslag van energie, een duurzamere productie, … VITO helpt bij zowel technisch-wetenschappelijke als bij financieel-economische vraagstukken.

VITO werkt nauw samen met het Innovatiesteunpunt, onder meer in projecten rond nevenstromen (Co-creatietraject) en energie (VIS Save Project – Slim aansturen van Elektriciteit). Dankzij de Prodem-steun van de Vlaamse overheid kunnen Vlaamse kmo’s genieten van een financiële tegemoetkoming van 66% op de onderzoekskosten van VITO. Dit geldt alleen voor landbouwbedrijven met een vennootschapsvorm. Maar ook voor projecten met een bredere scope gaat VITO op zoek naar een geschikte co-financiering.

Neem vrijblijvend contact op met Karen Vanderstraeten of Johan Vangrunderbeek voor meer informatie:

 

Contact:
+32 14 33 67 14