Samen met 109 andere bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren we ons om de komende drie jaar de biodiversiteit op onze terreinen te verhogen.

Op 20 september 2018 ondertekenden we samen met 109 andere bedrijven, organisaties en (lokale) besturen de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Hiervoor engageren we ons om de komende drie jaar de biodiversiteit op onze terreinen te vergroten. Dat doen we bij VITO binnen het OnePlanet@VITO-project Nature@VITO.

Met OnePlanet@VITO is VITO het engagement aangegaan om zelf te verduurzamen. In die zelfde visie rollen we Nature@VITO uit. Met de ondertekening van de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit onderstrepen we ons engagement.

Agnes Bosmans
Agnes Bosmans
Directeur Human Resources en Algemene Diensten

Met de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit willen het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en het studiebureau Corridor tegen september 2021 1.250 hectare bedrijventerrein inrichten met permanente en tijdelijke natuur.

Voor VITO gaat het over 54 hectare bedrijventerrein.

Lees meer over de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit.

Agnes Bosmans, Directeur Human Resources en Algemen Diensten ondertekent de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit
Directeur Human Resources en Algemene Diensten