Meer dan zeventig studenten uit binnen- en buitenland werken een doctoraatsstudie uit binnen de onderzoeksgroepen van VITO. Karen Vercammen en Liesbeth Roofthooft leiden alles in goede banen.

Hoeveel doctoraatsstudenten telt VITO?

Momenteel werken hier 74 doctorandi. 40 % zijn niet-Belgen, zowel Europeanen als niet-Europeanen. De studenten worden dagelijks opgevolgd door hun begeleiders binnen de onderzoeksgroep. Elk jaar stellen ze hun resultaten ook voor aan een interne jury. Die bestaat voornamelijk uit VITO-medewerkers die niets met hun onderzoek te maken hebben. Die dubbele follow-up zorgt voor kwaliteitsvol en resultaatgericht onderzoek, een must voor het behalen van een doctoraatstitel. Ook kunnen we zo eventuele problemen sneller opvangen.

Hier doe je onderzoek in een multidisciplinaire omgeving.

Hoe selecteren jullie onderzoeksonderwerpen en doctorandi?

We stellen onderwerpen voor die complementair zijn aan de expertise en infrastructuur van de universiteiten. We zoeken maximale aansluiting bij de onderzoeksfocus van VITO, die gericht is op de langetermijnbehoeften van maatschappij en industrie.

VITO streeft naar excellentie:

  • De aspirant-student komt eerst voor een VITO-jury.
  • Die screent de kennis van de student en kijkt ook of die past in het gekozen onderzoeksonderwerp.
  • Elke doctoraatsstudent is zowel verbonden aan een universiteit, die de promotor levert en de doctoraatstitel toekent, als met VITO, die in de meeste gevallen ook het loon van de student betaalt.
  • Afspraken rond eigendomsrechten, patenten … zetten we in een samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen.
  • Sinds 2010 zetten we meer in op samenwerking met buitenlandse universiteiten.

Wat levert doctoreren bij VITO op, voor de student en voor VITO zelf?

  • Doctorandi mogen zich vier jaar lang voor 100 % wijden aan een onderzoeksthema in een multidisciplinaire omgeving met de nieuwste infrastructuur en hoogtechnologische expertise.
  • Ze worden volledig opgenomen in onze onderzoeksgroepen.
  • Omdat we focussen op toegepast onderzoek, komen de studenten ook makkelijk in contact met bedrijven.
  • Het grote voordeel voor ons is de directe kennisuitwisseling met universiteiten.
  • Bovendien leveren de studenten frisse, nieuwe inzichten. Die helpen ons om met ons onderzoek kennis te ontwikkelen die de maatschappij vooruithelpt.