Bacteriële omzetting van CO2 en hernieuwbare H2 in biobrandstoffen

VITO is onderzoekspartner in het Europese Horizon 2020 Bac-To-Fuel consortium dat zich richt op de bacteriële omzetting van CO2 en hernieuwbare H2 in biobrandstoffen. In dit project wordt de huidige inefficiënte H2-productie van water en zonlicht (≈0,1% energie-efficiëntie) verbeterd door de ontwikkeling van nieuwe materialen die de H2-evolutie een boost geven met hoge efficiëntiewinst (≈10 %) en de demonstratie van een geïntegreerde fotokatalytisch en elektro-biokatalytisch technisch-economisch haalbaar pilootsysteem bij VITO.

Het eerste doel is om een kostenconcurrerend alternatief te verkrijgen voor fossiele H2-productie, dat de overgang naar koolstofarme productie van hernieuwbare energie ten goede komt. Een andere belangrijke doorbraak wordt verwacht van de bioproductie van biobrandstoffen als een strategie voor CO2-afvang en -gebruik (CCU). Voor dit traject worden genetisch gemodificeerde bacteriën ontwikkeld die in staat zijn om CO2 in de atmosfeer te verminderen met hernieuwbare fotogenererende waterstof. De samenwerking tussen vooraanstaande expertgroepen in dit vakgebied zal resulteren in de ontwikkeling van een faciliterende technologie voor de Europese Unie in de strijd tegen klimaatverandering. Dit uitdagend interdisciplinair project wordt gemonitord door Dr. Maria Georgiadou (Project Officer, Brussel) met feedback van KIC-Innoenergy.

Het voor 3 miljoen gefinancierde H2020-project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Santiago de Compostela (USC - ES) en omvat onderzoeksgroepen van de Universiteit van Lancaster (VK), de Universiteit van Wageningen (NL), de Technische Universiteit van Berlijn (DE), NANOGAP (ES) en VITO (BE). De kick-off meeting werd gehouden op 12 februari 2019 bij USC in Spanje. Het project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie onder overeenkomst nr. 825999.