Net zoals de vorige jaren versterkt VITO de rangen van de top 10 van Belgische organisaties en bedrijven die in 2020 een octrooi hebben aangevraagd bij het Europees Octrooibureau (EOB). Door strategisch de regio’s te kiezen waarvoor een octrooi wordt aangevraagd, wordt er gestreefd naar een efficiënte kostenbeheersing in functie van valorisatieplanning.

In 2018 werden voor VITO nog 32 aanvragen ingediend, in 2019 waren dat er al 40, in 2020 zijn het er 30. Uitblinker blijft Solvay met 214 aanvragen in 2020. imec blijft op nummer 2 staan. Met 30 aanvragen volgt VITO de collega’s van VIB nog steeds op de voet. 

Alles bij elkaar waren de Belgische organisaties en bedrijven in 2020 goed voor 2 400 aanvragen voor een octrooi bij het EOB. Dat is een lichte daling tov de aanvragen in 2019 (2 422), dit ligt in lijn met de daling van het totaal aantal ingediende octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (- 0,7 %). De wereldwijde pandemie die sinds begin 2020 heerst, heeft daar alles mee te maken. 

65,9 % van de Belgische aanvragen komt uit Vlaanderen (1 580), gevolgd door het Waalse Gewest (19,9% ) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (14,2%). Vlaanderen stond op nummer elf in de top twintig van Europese regio’s voor octrooiaanvragen. 

Volgens EOB-voorzitter António Campinos zijn het innovatie, onderzoek en wetenschap die tot een gezondere wereld en een meer solide en duurzame economie zullen leiden. Innovatie ondersteund door een sterk IP-systeem is namelijk de motor tot herstel, in iedere betekenis van het woord.

Medische technologie was de grote leider wat het volume betreft, terwijl geneesmiddelen en biotechnologie de sterkste groeiers waren.

België staat op de 8ste plaats in de ranking van aantal aanvragen per miljoen inwoners, met 205 aanvragen per miljoen inwoners. Koploper daar is en blijft Zwitserland met 966 aanvragen per miljoen inwoners. De acht aanvoerders van deze lijst zijn allemaal West-Europese landen. Israël strandt op nummer 9 (194), gevolgd door Ierland (188), Korea (177) en Japan (175).

Kaartje patenten in Vlaanderen
Contact:
+32 14 33 54 79