De belangrijkste focus van Ahmad’s werk is de verwijdering van vrije en geëmulgeerde olie, zware metalen, en organische inhoud uit het water met behulp van adsorbenten en membranen.

PhD-student Ahmad Kayvani Fard begon 2 maanden geleden aan zijn stage bij VITO in de units duurzame chemie en duurzame materialen. Hij won onlangs de “4th Oryx GTL Student Awards for the Advancement of Post-Graduate Education in Qatar”. Ahmad werkt voor QEERI - Qatar Environment and Energy Research Institute.

Water in Qatar

Er is een gebrek aan zoetwatervoorziening in Qatar door het ongunstig omgevingsklimaat. De PhD van Ahmad spitst zich toe op de behandeling van geproduceerd water uit olie- en gasverkenningsplatforms. Qatar is wereldwijd de nummer één producent van aardgas en produceert circa 800.000 vaten olie per dag. Voor de extractie van elk vat olie of gas worden 3 tot 4 vaten geproduceerd water geproduceerd.

Geproduceerd water is een term die gebruikt wordt in de olieindustrie om het water te omschrijven dat geproduceerd wordt als bijproduct, samen met olie en gas. Qatar produceert dagelijks meer dan 2 M vaten geproduceerd water. Als dit water wordt behandeld en op een efficiënte manier wordt gebruikt, zal Qatar tegemoet komen aan de vraag naar productie van zoetwater voor de huishoudelijke, agrarische en industriële sector. Hij focust zich op de ontwikkeling van nieuwe nano-absorbenten en nanomembranen voor de behandeling van dit type water.

Zijn belangrijkste focus?

De belangrijkste focus van Ahmad’s werk is de verwijdering van vrije en geëmulgeerde olie, zware metalen, en organische inhoud uit het water met behulp van adsorbenten en membranen. In Qatar heeft hij reeds een aantal zeer efficiënte absorbenten ontwikkeld. VITO werd geselecteerd als de beste partner om excellente membranen mee te ontwikkelen door de combinatie adsorptie-separatie. VITO heeft de expertise en apparatuur in keramische membranen / materiaalsynthese en -karakterisering. De productie en het testen van nieuwe keramische membranen wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de units duurzame chemie en duurzame materialen bij VITO. De eerste resultaten zijn veelbelovend en een tweede stage van 2 maanden is ingepland.

Resultaten

Het gezamenlijk onderzoek tussen QEERI en VITO zal in de toekomst hopelijk resulteren in meer samenwerkingen en gezamenlijke ontwikkelingen. VITO brengt binnenkort een bezoek aan QEERI om de gezamenlijke belangen te bespreken. Topics zoals energie, ontzilting, water, smart grids en landgebruik komen aan bod.

Contact:
+32 14 33 55 47