De recente overstromingen in het zuiden van ons land hebben grote invloed gehad op de lokale watervoorziening. Maar niet alleen daar. Het vervuilde overstromingswater stroomde via de zijrivieren recht in de Maas die, op haar beurt, het Albertkanaal binnenstroomt. Vlaanderen is voor een groot deel afhankelijk van het Albertkanaalwater voor haar drinkwatervoorziening. De kwaliteit van dat water wordt opgevolgd via een sensornetwerk dat door VITO geïnstalleerd is, in het kader van het project Aquaspice. Tot op dit moment ziet het er niet naar uit dat het water van het Albertkanaal kwalitatief is aangetast door de overstromingen.

De weg van water is eenvoudig: het vloeit naar de zee. Ook dat van Wallonië waar wateroverlast eind juli 2021 voor grote drama’s heeft gezorgd. Na het noodweer in het zuiden van het land stroomde een enorme hoeveelheid water richting de Maas. Dat Maaswater loopt verder in het Albertkanaal, een kanaal van 120 km lang dat Luik met Antwerpen en de Maas met de Schelde verbindt.

40 procent van het drinkwater door Water-link

"Dat water heeft sediment omhoog gewoeld en afval meegenomen. In Nederland hebben drinkwaterbedrijven daarom tijdelijk hun watervangen gesloten, om geen vervuild water binnen te krijgen", zegt Senne Van Rompaey, woordvoerder van Water-link. Water-link levert drinkwater aan Antwerpen en randgemeenten, maar levert ook aan andere drinkwaterbedrijven. Om kort te zijn: 40 procent van het drinkwater dat in Vlaanderen door de kraan vloeit, wordt door Water-link (on)rechtstreeks aangeleverd.

Het sensorennetwerk

Water-link zuivert water van het Albertkanaal, waardoor het cruciaal is om de kwaliteit van dat water nauwlettend in de gaten te houden. Daarom heeft Water-link ook het hele traject van het vervuilde water, van het begin van het Albertkanaal in Luik tot in Antwerpen, opgevolgd en bijkomende stalen genomen. Omdat Water-link precies weet hoe snel het water stroomt, kan het ook perfect voorspellen wanneer water dat in Luik in het Albertkanaal terechtkomt, in Antwerpen zal passeren. Het sensorennetwerk dat Water-link samen met VITO in het kader van droogte heeft aangelegd, is daarbij cruciaal. Het Albertkanaal telt een veertigtal sensoren die onder meer het zoutgehalte van het water meten. Als het zeer droog is, wordt het water zouter en kan het nog niet verwerkt worden door de zuiveringsinstallaties van Water-link. Als het water sterk verdund is door regenwater – wat het geval is bij overstromingswater dat massaal invloeit – daalt het zoutgehalte. De sensoren meten dan een dip in het zoutgehalte.

VITO staat in voor de volledige data-analyse

“Het sensorennetwerk is bij deze monitoring inderdaad cruciaal”, zegt ook Nele Desmet van VITO. “VITO en Water-Link bouwden een netwerk van 45 CTD-sensoren langs de hele route – in Antwerpen, het Albertkanaal en stroomopwaarts – en VITO staat in voor de volledige data-analyse van de gegevens die de sensoren ons aanreiken. Wij hebben dashboards en een alarmsysteem ontwikkeld waardoor Water-link meteen op de hoogte wordt gebracht als er afwijkende resultaten worden genoteerd.”

Nasleep overstromingen Wallonië

In de nasleep van de overstromingen in Wallonië zal de kwaliteit van het water extra worden opgevolgd en voorziet Water-link bijkomende stalen. Water stroomt immers twee tot vier kilometer per dag waardoor het water uit Luik pas na 40 dagen Antwerpen bereikt. Volgens de gegevens die nu binnenlopen, is er echter geen risico. Het grootste deel van het vervuilde water is rechtstreeks naar de Maas in Nederland gestroomd. Het water dat verder naar Antwerpen vloeit is door de regen van de laatste weken ook erg verdund en door de lange weg dat het heeft afgelegd is het vuil in het water onderweg naar de bodem gezakt.

https://aquaspice.eu/case-study-3/

 

Contact:
+32 14 33 67 74