In de periode 2019-2021 zal VITO een sleutelpartner blijven voor het Europees Milieuagentschap als coördinerend partner voor twee Europese thematische centra (ETC’s) en partner in een derde.

Europese thematische centra zijn centra voor thematische kennis die na een competitief Europees selectieproces door het Europees Milieuagentschap (EEA) zijn aangewezen. Deze ETC’s fungeren als verlengstuk van het EEA voor specifieke onderwerpen. Samen met de lidstaten en medewerkende staten van het EEA zorgen de ETC’s voor de levering van gegevens, informatie en kennis, en leveren ze rapportages en andere diensten aan het EEA en haar netwerk Eionet (Europees Informatie- en Observatienetwerk).
Op dit moment zijn er 7 ETC’s ter ondersteuning van het EEA bij de uitvoering van haar mandaat. VITO speelt een rol bij drie hiervan.

Sinds 2014 is VITO de leidende partner van het ETC voor Afval en materialen in een groene economie (ETC/WMGE). Naast VITO bestaat het huidige consortium uit 9 partners uit 7 verschillende landen.

Circulaire economie

Het overkoepelende beleidsconcept waarbinnen het ETC/WMGE functioneert is de circulaire economie, waarbij afval en materiaalgebruik de centrale elementen zijn. Men richt zich op de voortdurende ontwikkeling van de bewijsbasis voor een transitie naar een circulaire economie, rekening houdend met bredere overwegingen voor een groene economie door bijvoorbeeld de effecten van grondstoffengebruik op de gezondheid en het welzijn van de mens te evalueren.

Klimaatverandering en energie

Het ETC voor Beperking van klimaatverandering en energie (ETC/CME) bestaat uit 11 partners uit 9 verschillende Europese landen. VITO was een partner van de voorloper van dit ETC, maar heeft in 2019 de coördinerende rol overgenomen. Het ETC/CME verwerkt, verzamelt en analyseert sleutelgegevens en informatie over de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het ETC/CME volgt als zodanig de voortgang van de EU bij de realisatie van haar klimaat- en energiedoelstellingen en biedt belangrijke inzichten en kennis om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

Landgebruik en klimaateffecten

Het VITO-team voor landgebruik en klimaateffecten neemt deel aan het ETC/CCA voor Effecten van, kwetsbaarheid voor en aanpassing aan klimaatverandering, waarbij men zich op stedelijke gebieden richt.  De stadsklimaat-modelleringsgegevens en -kennis van VITO voor de lange termijn worden geïntegreerd in het voor 2020 geplande EEA-rapport over ‘Stedelijke aanpassing in Europa’. Gebruikmakend van onze kennis over de Klimaatdatabank van de Copernicus-dienst voor klimaatverandering (C3S) zal VITO ook bijdragen aan de stedelijke onderdelen van de EEA-portal Climate-ADAPT.  Het ETC/CCA wordt gecoördineerd door CMCC in Italië en telt 15 partners.