“Als we de wereld echt duurzaam willen maken en we een impact willen hebben, dan moeten industrie en kennisinstellingen samenwerken.” Met deze stelling opende professor Dr. Steven De Haes, decaan van de Antwerp Managementschool (AMS) de online plechtigheid waarmee de nieuwe Leerstoel Managementsonderwijs voor Duurzaamheid van de AMS en de Breda University of Applied Sciences officieel werd gelanceerd. VITO heeft zich ertoe geëngageerd om deze leerstoel, die uniek in de wereld is, de volgende drie jaar mee te steunen.

De houders van deze leerstoel zijn dr. Lars Moratis en dr. Ir. Frans Melissen. In hun inaugurale rede legden ze vooral de klemtoon op realistische plannen, maar ook op een doortastende aanpak. Vijf jaar na het lanceren van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) staan we, volgens hen, nog niet veel verder. De situatie op het vlak van klimaat en biodiversiteit bijvoorbeeld is dramatisch. De coronacrisis heeft dat nog vergroot. “Managementonderwijs mag niet langer een deel van het probleem zijn, maar wel een substantieel deel van de oplossing”, stellen ze. Ze verwijzen daarmee naar de meer dan 16.000 businessscholen, wereldwijd, die jaarlijks samen miljoenen studenten opleiden. “Miljoenen kansen om de balans in de positieve richting te doen kantelen.”

De tijd dat businessscholen alleen maar managers klaarstoomden, is voorbij. “Managementonderwijs moet kritische studies realiseren, die de bestaande socio-economische systemen, verhoudingen en veronderstellingen ten gronde in vraag durven stellen. We moeten als businessscholen ook de morele verbeelding aanmoedigen: studenten stimuleren om heel nieuwe methoden te bedenken voor de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. En tot slot mogen we niet aan de zijlijn blijven staan. Onderwijs is niet ‘neutraal’, we moeten activisme omarmen. Een activisme dat er niet op gericht is om één issue aan te pakken, maar de systemen die ons geleid hebben tot waar we nu zijn.” De Leerstoel is een vehikel om dingen voor elkaar te krijgen.

Bijna 200 deelnemers volgden de virtuele inaugurale rede. Bekijk hier de video van de inaugurale rede van dr. Lars Moratis en dr. ir. Frans Melissen, houders van de Leerstoel Managementonderwijs voor Duurzaamheid.

De Leerstoel Managementonderwijs voor Duurzaamheid (Chair in Management Education for Sustainability) wordt niet alleen door VITO ondersteund, maar ook door Achmea, AgroFair, Antwerp World Diamond Centre, Aquafin, AXA, bol.com, CELTH, D&B The Facility Group, Damen, DNS Belgium, DHL, Indaver, PwC en ZNA.