Agnes Bosmans, directeur Human Resources en Algemene Diensten bij VITO, tekende dinsdag 18 februari de engagementsverklaring in Breda: "Alleen als je kennis doorgeeft, kan die leiden tot een duurzame samenleving ..."

Met de ondertekening van het partnership-document is VITO vanaf nu supporting partner van de leerstoel 'Management Education for Sustainability' van de AMS en van het lectoraat in Management Education for sustainability van de Breda University of Applied Sciences. 

Onderwijs kan een cruciale rol spelen in het zeker stellen van voldoende duurzaamheidsintelligentie bij onze huidige en toekomstige leiders in het bedrijfsleven en de maatschappij als geheel; leiders die het voortouw kunnen nemen in het verduurzamen van de manier waarop wij produceren en consumeren, maar ook de manier waarop we onszelf organiseren. Dat gaat echter niet vanzelf.

Breda University of Applied Sciences en Antwerp Management School hebben per januari 2020 gezamenlijk een Lectoraat en Chair Management Education for Sustainability opgericht. Frans Melissen en Lars Moratis zullen deze rol op zich nemen en zich de komende jaren gaan richten op het ontwikkelen van nieuwe inzichten, methoden en goede voorbeelden, zowel wat betreft inhoud als didactiek, om er voor te zorgen dat onderwijs, met name management education, optimaal bij gaat dragen aan een transitie van onze maatschappij richting duurzaamheid.

Op 19 mei vindt in Antwerpen een inaugurele rede plaats. Op het einde van elk jaar zullen de professoren feedback geven over het voorbije jaar en het partnerschap zoekt een digitaal platform om best practices uit te wisselen.