De producten en diensten die VITO aanbiedt in het kader van waterbeheer zijn nu gebundeld op de gloednieuwe website digitalwater.vito.be.

Klimaatverandering, groeiende verstedelijking en verontreiniging zetten onze waterbronnen en bodem onder druk en vragen om innovatie op diverse vlakken.

Naast technologische, sociale en economische vernieuwing is er ook een belangrijke rol weggelegd voor digitale watertoepassingen: sensornetwerken en monitoring voor de opvolging van de waterkwaliteit, innovatieve data-analyse met behulp van modellen en machine learning. Dashboards en digital twins leiden  tot nieuwe inzichten en een beter beheer van onze waterbronnen.

VITO koppelt innovatie in ICT aan een brede watersysteemkennis en levert digitale water producten en tools op maat van overheden en bedrijven, aangevuld met expertadvies op basis van de nieuwste digitale inzichten.

Op digitalwater.vito.be krijg je nu een overzicht van de producten en diensten die VITO aanbiedt in het kader van waterbeheer en de meerwaarde die ze brengen voor specifieke wateruitdagingen en -vraagstukken.

Contact:
+32 14 33 51 42