VITO heeft een contract ondertekend met Emirates Global Aluminium (EGA), het grootste industriële bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten, olie en gas buiten beschouwing gelaten. VITO zal voor EGA twee nieuwe onderzoekspistes opstarten over het duurzaam gebruik van bauxietresidu.

Bauxiet is de belangrijkste grondstof bij de productie van aluminium. Wereldwijd ontstaat zo’n 150 miljoen ton bauxiet-residu bij de productie van aluminium. Slechts 2 procent daarvan wordt duurzaam gerecycleerd. VITO zal nu voor EGA onderzoeken wat de haalbaarheid is van het gebruik van bauxietresidu in bouwmaterialen met een groot volume. Bij dat onderzoek is ook de KU Leuven betrokken.

In een eerste traject willen de onderzoekers nagaan of bauxietresten zand kunnen vervangen in de wegenbouw. De Verenigde Arabische Emiraten hebben meer dan voldoende zand, maar dat is ongeschikt voor de constructie van wegen.

In een tweede studie zal VITO onderzoeken of bauxietresidu kan gebruikt worden als vervanger van klei in de productie van lichtgewicht beton en isolatieblokken. Als dat haalbaar zou zijn, kunnen de Verenigde Arabische Emiraten zelf instaan voor de productie van deze bouwmaterialen.

Contact:
+32 14 33 57 06