Toen ons land half maart 2020 werd getroffen door de coronapandemie en VITO massaal overschakelde op thuiswerk, brak voor de ondersteunende VITO dienst Milieu, Veiligheid & Kwaliteit een unieke periode aan. Jan Deckx maakte als preventieadviseur alles vanop de eerste lijn mee. ‘We staan ten dienste van alle werknemers, zodat zij op een veilige en gezonde manier hun job kunnen doen.

Je bent sinds 2015 preventieadviseur. Hoe rijm je die functie met je opleiding als graduaat chemie?

Ik heb als chemisch laborant bij verschillende bedrijven gewerkt waar eveneens strenge richtlijnen golden rond veiligheid en preventie, zoals Umicore en Janssen Pharmaceutica. In mijn opleiding kwamen ook al heel wat veiligheidsaspecten aan bod. Bovendien heb ik altijd al een sterke interesse voor veiligheid gehad. Het vereiste diploma van preventieadviseur behaalde ik via bijscholing.

We kunnen niet om corona heen. Hoe ging VITO in lockdown?

Ook VITO focuste maximaal op thuiswerk. Terwijl de meeste medewerkers de raad kregen dit te doen, bleven onze laboranten op post. Bij hen werd er maximaal ingezet op afstand houden door mensen fysiek te spreiden en een voldoende voorraad aan ontsmettingsmiddelen te voorzien, zodat ze zelf hun werkomgeving konden ontsmetten. Daarenboven werd extra roulatie in de planning gecreëerd, waardoor de laboranten zo veel mogelijk apart konden werken en verschillende testen bijvoorbeeld niet gelijktijdig moesten plaatsvinden. Hierdoor hoefde er ook geen mondmaskerplicht ingevoerd te worden.

Wat was voor jezelf het spannendste moment?

Vanaf begin mei werd de derde fase van de exitstrategie, waarbij tal van werknemers terug fysiek naar VITO zouden komen, voorbereid. Dit was een spannend moment want als preventieadviseur werd ik mee ingeschakeld in de praktische uitwerking om de site ‘coronaproof’ te maken tegen 8 juni. De regels hier voor werden dan wel door de overheid vastgelegd, het was zaak om deze op een pragmatische manier te implementeren. In aanloop naar 8 juni hielp ik bij het coronaproof maken van bureaus, vergaderzalen en laboratoria door afstand te creëren, voldoende ontsmettingsgel te voorzien en affiches en stickers te ontwerpen en op te hangen. Voor ons kwam het er daarbij ook op aan om kort op de bal te spelen, omdat de maatregelen vanuit de overheid regelmatig veranderden.

Welke karaktertrekken typeren jou als preventieadviseur?

Ik ben heel pragmatisch ingesteld, maar als ik merk dat iets beter of efficiënter kan, dan ga ik ervoor. Theoretische regels vlot kunnen omzetten naar de praktijk komt goed van pas in mijn job, en we proberen het op het vlak van veiligheid en preventie ook steeds beter te doen. Dat doen we bijvoorbeeld door opleidingen te geven, preventietoolboxen te voorzien en collega’s te coachen. Zo brengen we de veiligheidscultuur van het personeel op een hoger niveau.

Die cultuur is de laatste jaren sterk gegroeid, tot een zeer hoog niveau. Zo voldoet VITO aan verschillende ISO-normen, wat veel meer inspanningen vergt dan de wetgeving van ons vraagt. Deze normen vereisen dat je continu nieuwe doelen stelt en aantoonbare verbeteringen realiseert. Zodat we het morgen weer wat beter doen dan vandaag. Die stijl ligt me wel.

Je wordt door alle diensten en units geconsulteerd. Daardoor heb je een helikopterzicht op wat VITO allemaal doet.

Die breedte aan onderwerpen trekt mij aan. We komen met elke VITO-unit in contact: van onderzoek naar duurzame energie over gezondheid tot remote sensing. We staan ten dienste van alle werknemers, zodat iedereen op een veilige en gezonde manier zijn job kan doen. Daarbij volgen we telkens hetzelfde preventietraject, van de identificatie van grote en kleine risico’s tot de implementatie van specifieke maatregelen. Tijdens die oefening mixen we onze preventiekennis met vaak zeer technische expertise van collega’s. Ook dat geeft me veel voldoening omdat ik sterk geïnteresseerd ben in techniek.

Contact:
+32 14 33 56 75