Vera Meynen werkt als materialenonderzoeker voor de Universiteit Antwerpen. Via een strategische samenwerking is ze ook aan VITO verbonden: “Door expertise te bundelen bereik je veel meer.”

Jouw expertise ligt in materialenonderzoek. Wat houdt dat precies in?

Ik specialiseer me in de oppervlaktemodificatie van verschillende materialen. Samen met VITO werk ik onder meer aan projecten rond membranen, katalysatoren en afvalupcycling. Onze eerste samenwerking draaide rond membraanfunctionalisatie: we maakten hybride membranen met organische en anorganische fracties om solventen te filteren. Intussen is die technologie uitgegroeid tot een echte platformtechnologie. We gebruiken ze bijvoorbeeld ook voor antifoulingeigenschappen bij waterfiltratie.

Hoe ben je als UAntwerpen-onderzoeker bij VITO terechtgekomen?

Van opleiding ben ik chemicus met specialisatie in materialenonderzoek, maar ik heb ook altijd oog gehad voor de toepassingszijde. Zo ben ik bij VITO beland. VITO bekijkt technologie veel meer vanuit een applicatiestandpunt: waarvoor kunnen we deze methode gebruiken? Eén persoon kan nooit genoeg expertise verzamelen om zowel fundamenteel technisch als toepassingsgericht onderzoek te doen. Een samenwerking is dus voor beide partijen een win-winsituatie. De membraantechnologie die we samen ontwikkelden kent intussen al veel toepassingen: solventfiltratie in de farmacie, zuiveren van oppervlakte- en afvalwater, filteren van olijfolie … Ik vind het fijn om te zien hoe mijn materialenonderzoek tot concrete technologische toepassingen leidt.

Hoe ziet jouw samenwerking met VITO er in de praktijk uit?

Ik heb al sinds 2006 een samenwerkingsovereenkomst met VITO. Die werd in 2017 vernieuwd en uitgebreid. Mijn loon wordt betaald door de UAntwerpen, maar één dag per week – ongeveer 20 procent van mijn tijd – ben ik bij VITO aan de slag. Mijn VITO-collega’s komen vooral met technische problemen rond materiaalmodificatie bij mij aankloppen. Die technische uitdagingen zijn voor mij vaak een inspiratie voor nieuw fundamenteel onderzoek. De afgelopen maanden is de strategische samenwerking tussen VITO en UAntwerpen verder uitgebreid en zijn nog meer van mijn collega’s met VITO beginnen samenwerken. Dat loopt heel goed: ieder doet zijn ding en erkent de expertise van de ander. Met open innovatie behalen we de beste resultaten. Ik hoop dat we nog lang op deze manier kunnen samenwerken.

Contact

vera.meynen@uantwerpen.be