AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems komt naar Vlaanderen. Van 20 tot 24 mei 2019 ontvangen de Stad Antwerpen, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de OVAM en de Vlaamse bodemsaneringssector om en bij de 800 bodemexperten uit de hele wereld in het Flanders Meeting and Convention Center Antwerp. 

Vlaanderen heeft met een ambitieus bodemsaneringsbeleid een koppositie verworven in de aanpak van bodemverontreiniging. Parallel met het beleid ontwikkelde zich in Vlaanderen een sterke private bodemsector die qua expertise zijn gelijke niet kent. Twee ijzersterke troeven die er voor gezorgd hebben dat we dit toonaangevende congres naar Antwerpen hebben kunnen halen.

Joke Schauvliege
Vlaams Minister van Omgeving

Expertise bij overheid en private sector

Na de invoering van het bodemsaneringsdecreet in 1996 stelde Vlaanderen zich tot doel om in een periode van 40 jaar de sanering van alle historisch verontreinigde gronden te starten. In 2018 zit Vlaanderen op schema. Alle bodemonderzoeken op de historische risicogronden worden uitgevoerd tegen 2028, de saneringen gestart tegen 2036. Een gezonde bodem is een noodzakelijke voorwaarde om belangrijke functies zoals wonen, werken en ontspannen te garanderen. Bodembescherming en -sanering zijn ook noodzakelijke randvoorwaarden om een circulaire economie mogelijk te maken. Dat blijkt bijvoorbeeld in Antwerpen op de Blue Gate-site waar bodemsanering de weg vrij maakt voor een ecologisch bedrijventerrein.

Ook de bodemsaneringssector kon zich in Vlaanderen sindsdien sterk ontwikkelen, zowel bij de bodemdeskundigen, de saneringsaannemers, de milieuadvocaten als de milieulaboratoria en de leveranciers van specifieke producten en apparatuur. De sector heeft in deze periode vanuit zijn thuismarkt een unieke expertise opgebouwd. Die expertise wordt ook in het buitenland erg gewaardeerd. De OVAM ontvangt regelmatig buitenlandse delegaties om het bodembeleid toe te lichten. De sector wordt betrokken in de ondersteuning en uitvoering van complexe bodemsaneringen in Europa, het Midden-Oosten, Canada, China, … Vele opdrachten kunnen worden beschouwd als toonaangevende prestigeprojecten, zoals bijvoorbeeld de sanering van de Olympische site in Londen.

Samenwerking is het geheime ingrediënt

De private bodemsaneringssector, de overheid (de OVAM), de academische wereld en onderzoeks- en kennisinstellingen (zoals het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) hebben een lange historiek van samenwerking. Die samenwerking speelt op diverse terreinen zoals het organiseren van feedback rond wetgeving, het opzetten van kwaliteitsstandaarden binnen de sector, het uitwerken van codes van goede praktijk, het ontwikkelen van saneringsoplossingen voor specifieke milieuproblemen, enz. De samenwerking heeft ook geleid tot initiatieven om Vlaanderen te tonen aan een internationaal publiek. Het congres AquaConSoil werd in 2003 in Gent een eerste keer georganiseerd door Vlaanderen, en diezelfde “bodempartijen” bundelen vandaag opnieuw de krachten voor AquaConSoil 2019, ditmaal in Antwerpen.

Antwerpen perfecte bestemming voor internationale milieucongressen

De Stad Antwerpen heeft van meet af de ambities van het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de OVAM en de bodemsaneringssector ondersteund. Antwerpen heeft dan ook alle troeven in handen, gaande van congresfaciliteiten tot praktijkvoorbeelden om dergelijke internationale milieucongressen te ontvangen. Geen toeval dus, want van 24 tot 27 februari 2019 ontvangen de Stad Antwerpen en de OVAM ook al de volgende editie van het World Resources Forum in Antwerpen.

Samen met Toerisme Vlaanderen en Antwerp Convention Bureau zetten we sterk in om Antwerpen internationaal als zakelijke bestemming op de kaart te zetten. Antwerpen mikt op een jaarlijkse groei van 5% voor meerdaagse congressen gericht op internationale associaties die actief zijn in economische groeisectoren (Innovatie, High Tech, Life Science & Health, Chemie, Transport en Logistiek …).
AquaConSoil past dan ook perfect in deze visie waarbij partners als OVAM & het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) nauw samenwerken met de belangrijkste spelers uit de industrie. We zijn er dan ook zeker van dat congresdeelnemers het hier naar hun zin zullen hebben. Het congres vindt niet enkel plaats in het nieuwe State of the Art “Flanders Meeting & Convention Center Antwerp” maar ook het aanbod van de stad is talrijk, zowel wat betreft locaties, transportmogelijkheden en als het sociale & culinaire luik.

Koen Kennis
Antwerps schepen, bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand

Praktisch

AquaConSoil wordt georganiseerd van 20 tot 24 mei 2019 in het FMCCA in Antwerpen. Op het programma staan naast plenaire sessies een heleboel workshops over duurzaam beheer en gebruik van bodem, waterbodems en ‘water resources’. AquaConSoil is het grootste Europese congres over toegepaste bodemwetenschappen en –technieken. Een ‘open call for abstracts’ zal na de zomer gelanceerd worden.
www.aquaconsoil.org