Twee onderzoeksprojecten gefocust op de ontwikkeling van nieuwe technologieën om afval CO2 om te zetten naar hoogwaardige chemicaliën worden gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Het CATCO2RE project (2.5 miljoen euro) wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), en het CO2PERATE project (2.6 miljoen euro) door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) met steun van Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen. Deze steun is een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van geavanceerde expertise in Vlaanderen rond het capteren en hergebruiken van CO2.

Er wordt verwacht dat deze projecten zullen bijdragen tot een vermindering van de invloed van menselijke activiteiten op het milieu. Beide projecten worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams van wetenschappers uit verschillende Vlaamse onderzoeksinstellingen. CATCO2RE is een samenwerking tussen UGent, KULeuven, VUB en VITO, terwijl CO2PERATE een samenwerking is tussen UGent, UAntwerpen, KULeuven, VITO en de Bio Base Europe Pilot Plant. Beide projecten worden gecoördineerd door Universiteit Gent.

Van afval tot grondstof

De ontwikkeling van efficiënte technologieën voor het gebruik van CO2 als grondstof voor chemische synthese vormt één van de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. Zulke technologieen hebben het dubbele doel om enerzijds CO2-emissies te reduceren en anderzijds hoogwaardige chemicaliën te produceren met CO2 als bouwsteen. Deze aanpak vermindert de effecten van de klimaatverandering en creëert terzelfdertijd nieuwe opportuniteiten voor de chemische industrie. 

Het specifieke doel van CATCO2RE is de ontwikkelingen van processen voor de omzetting van CO2 naar methaan en methanol gedreven door zonne-energie, en dit door de slimme integreratie van nieuwe ontwikkelingen in de productie van zonne-waterstof met katalysatorontwerp en geavanceerde scheidingstechnologieën. De geïntegreerde aanpak van CATCO2RE vermindert operationele en kapitaalkosten en maakt CO2-naar-methanol fabrieken niet alleen economisch competitiever, maar vooral ook duurzamer. Het CO2PERATE project richt zich op de ontwikkeling van katalytische technologieën voor de omzetting van CO2 naar mierenzuur gedreven door hernieuwbare elektriciteit. Mierenzuur is een interessante bouwsteen voor de bio-synthetische productie van hoogwaardige chemicaliën en voor de chemische industrie, of kan gebruikt worden als energie-drager. De processen die binnen CO2PERATE ontwikkeld worden voorzien dus in netstabiliteit en in de integratie van hernieuwbare elektriciteitproductie met de chemische industrie.

Met de lancering van beide projecten geeft de Vlaamse Overheid de ontwikkeling van een technologieplatform voor de katalytische reductie van CO2 een sterke duw in de rug. Hierbij wordt ingezet op de drie mogelijke routes voor CO2 gebruik: (i) CO2-neutrale brandstoffen en chemicaliën, (ii) CO2-gebaseerde integratie van hernieuwbare elektriciteitsproductie met de chemische industrie, en (iii) gebruik van CO2 als een kostenefficiënte C1 bouwsteen. Binnen CO2PERATE wordt bovendien het beslissingsondersteunend kader ontwikkeld om de best beschikbare technologie in een welbepaalde techno-economische context te selecteren. De nieuwe businessmodellen die ontstaan uit het onderzoek naar CO2-gebruik binnen CATCO2RE en CO2PERATE zullen bijgevolg bijdragen tot de duurzame economische groei van de Vlaamse circulaire economie.

Contact

Metin Bulut - VITO
+32 14 33 56 51
metin.bulut@vito.be

Elisabeth Delbeke - UGent
09 331 17 51
Elisabeth.Delbeke@UGent.be

co2 naar chemicalien
Contact:
+32 14 33 56 51