Greensoil gebruikt uniek VITO-procedé voor on site sanering vervuild grondwater

 plant_growing

Genk – Mol, 15 december 2017: de Greensoil Group, met zetels in Vlaanderen en Nederland, sloot een exclusieve Europese licentie-overeenkomst af met VITO voor het gebruik van een gepatenteerd procedé voor het on site reinigen van vervuild grondwater. Na een grondige kennisoverdracht is Greensoil reeds een eerste grondwatersaneringsproject met de VITO-technologie gestart in de Antwerpse haven op een voormalige DOW-site. Op deze locatie is een mix aan verontreinigingen aanwezig, met een significante MTBE-grondwaterverontreiniging. Het verontreinigd grondwater wordt gezuiverd in een mobiele, deels door VITO ontwikkelde bioreactor, voorzien van een unieke door VITO gekweekte bacteriënmix. Na deze test zal Greensoil de technologie inzetten in bodemsaneringsprojecten. Momenteel zijn er reeds twee andere saneringsprojecten met MTBE gepland. Dankzij deze uitbreiding versterkt Greensoil haar leiderspositie op het vlak van biologische saneringen in België en Nederland.

Unieke mobiele oplossing voor vervuild grondwater

​Het is VITO’s opdracht om haar doorontwikkelde technologieën aan te bieden aan gespecialiseerde marktspelers die er hun dienstverlening mee kunnen uitbreiden. In dit geval biedt VITO’s gepatenteerde technologie een oplossing voor grondwater dat verontreinigd is met MTBE en TBA. Deze toeslagstoffen voor fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor een vaak voorkomende, historische vervuiling van bodem en grondwater, omdat ze moeilijk spontaan afbreken als ze in de bodem  - en dus ook het grondwater - terecht komen.

De oplossing bestaat uit een combinatie van een unieke bacteriënmix, door VITO gekweekt en vervolgens in een mee door VITO ontworpen, mobiele bioreactor on site gebracht. Het vervuilde grondwater wordt opgepompt, ter plaatse met behulp van de bacteriën aëroob gezuiverd, en terug in de bodem gepompt. De techniek werd door VITO al van lab tot pilootschaal bij verschillende klanten met succes gevalideerd, en wordt nu door Greensoil bewezen op industriële schaal.

De kracht van biologisch saneren

Op 28 november 2017 maakte de Greensoil Group een stand van zaken op over de voordelen en mogelijkheden van biologische saneringstechnieken d.m.v. een druk bijgewoond seminarie ‘De kracht van biologisch saneren’. Met concrete projectvoorbeelden werd dieper ingegaan op nieuwe onderzoeksgebieden (bv. ftalaten; 1,4-dioxaan; biologische luchtzuivering; MTBE waterzuivering via VITO-procedé). Daarnaast werden de kracht en snelheid van reeds bewezen biologische bodemsaneringstechnieken aangetoond a.d.h.v. de recente resultaten op een aantal lopende full saneringsprojecten van de Greensoil Group.

Het werd een dynamische middag die gezamenlijk invulling kreeg door de Greensoil Group, klanten (b.v. Dow, Q8,…), deskundigen (b.v. Tauw, RSK, MAVA, Arcadis,…), onderzoeksorganisaties (bv. VITO,…) en overheid (bv. stad Genk, Bodembeheer Nederland). 

Het seminarie eindigde met een interactieve paneldiscussie waarin de huidige en toekomstige rol van innovatie, duurzaamheid, aanbesteding en wetgeving in bodemsanering zowel in België, Nederland als internationaal werd aangekaart.

In zijn slotwoord, kon burgemeester Wim Dries van Genk, het niet beter verwoorden: ‘Dit seminarie toont aan dat samenwerking, innovatie en ervaring de sleutel zijn om kennisgedreven bedrijven zoals Greensoil Group zich ten volle te kunnen laten ontwikkelen en hierdoor bijdragen aan een betere toekomst voor mens en milieu. Genk en Limburg zetten hier sterk op in en zijn dan ook bijzonder fier een bedrijf als Greensoil Group in één van de Genkse Incubatoren te mogen huisvesten!’

Greensoil breidt gamma biosaneringen uit

Greensoil is gespecialiseerd in biologische saneringsmethoden. Greensoil is momenteel operatio-neel actief in 7 landen en kan saneringsprojecten uitvoeren in heel Europa. Greensoil past momenteel reeds verschillende biologische saneringsmethoden toe.

Greensoil breidt met deze VITO-technologie haar gamma aan biologische reinigingsmethoden verder uit. De VITO-techniek is een nuttige aanvulling waarmee Greensoil bepaalde complexere bodemverontreinigingen duurzaam en kostenefficiënt kan aanpakken. Het bovengronds biologisch kunnen reinigen van met MTBE verontreinigd grondwater is duidelijk duurzamer maar zeker ook kostenefficiënter dan de huidige gekende conventionele reinigingsmethoden.

Meer info

Greensoil Group
Martin Slooijer +31 6 51 78 79 12                              
Mireille Tits +32 476 42 73 72                                     
m.tits@greensoilgroup.com
www.greensoilgroup.com

Contact:
+32 14 33 56 34