VITO en River Cleanup lanceren uniek onderzoeksproject dat burgerwetenschappen en AI combineert

Het Waste Watchers project schakelt burgers in om met drones foto’s te nemen van de oevers van de Schelde, Artificiële Intelligentie detecteert daarna op de beelden waar zich het meeste zwerfvuil bevindt. Het onderzoeksproject van VITO en River Cleanup is een wereldprimeur. Het is de eerste keer dat het grote publiek met drones mee op zoek gaat naar zwerfvuil.

Waste Watchers kwam tot stand dankzij een projectoproep van amai! Dat programma wil burgers niet alleen informeren over Artificiële Intelligentie, maar hen ook actief betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Onderzoeksprojecten die AI combineren met burgerwetenschappen en geselecteerd worden, krijgen financiële steun van de Vlaamse overheid.

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) klopte aan bij River Cleanup om samen een onderzoeksproject uit de grond te stampen, vertelt onderzoeker en Waste Watchers projectleider Klaas Pauly. “We hadden het idee om het zwerfvuil op de oevers van de Schelde in kaart te brengen met AI. Maar dat is een gigantisch gebied. Als je veel drones kan inzetten die allemaal een klein deeltje van de rivieroever in beeld brengen, kan je al die beelden combineren. Dit project is een unieke kans om het grote publiek te betrekken en technologie in te zetten om bewustzijn te creëren voor een belangrijk maatschappelijk probleem. Wij hebben hier bij VITO de technologische expertise in huis, maar we hebben beperkte ervaring met het engageren van burgers. Daar is River Cleanup dan weer ijzersterk in.”

Thomas de Groote, oprichter en CEO van River Cleanup: “We geloven heel sterk dat technologie het opruimen van zwerfvuil in en naast rivieren kan versnellen. Op zes jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 200.000 vrijwilligers die actief zijn in 89 verschillende landen. Als we al die helpende handen combineren met technologie kunnen we nog efficiënter en doeltreffender zwerfvuil te lijf gaan. Een project als Waste Watchers sluit perfect aan bij onze missie.”

Dronebeelden en AI-detectie

Waste Watchers verloopt in drie fases:

  1. Drones vliegen langs de oevers van de Schelde. Iedereen die met een drone beelden maakt, kan die opladen op de website van River Cleanup. Het is de bedoeling om langs het volledige traject van de Schelde de oever in beeld te brengen in juli en augustus.
     
  2. Met behulp van AI worden de beelden omgezet in een gebruiksvriendelijke (afval)verspreidingskaart. Daarop is gemakkelijk af te lezen hoeveel zwerfvuil er in elke zone aanwezig is. VITO Remote Sensing ontwikkelt beeldverwerkingssoftware om de grote hoeveelheid dronebeelden automatisch te verwerken.
     
  3. River Cleanup gebruikt de AI-analyse om gericht opruimacties te organiseren en vrijwilligers op pad te sturen naar de grootste hotspots.

Vliegdagen

Zwerfvuil opsporen met de inzet van drones en AI is niet nieuw, het is wereldwijd wel de eerste keer dat daarvoor massaal burgers worden ingeschakeld. Ook op andere domeinen zit burgerwetenschap in de lift. Denk maar aan Curieuzeneuzen, het onderzoeksproject waarbij duizenden burgers mee de luchtvervuiling of de droogte mee in kaart brachten. Door burgers te betrekken bij hun onderzoek kunnen wetenschappers exponentieel veel meer data verzamelen. Dat is ook het idee achter Waste Watchers.

Wie wil meewerken aan het onderzoeksproject kan dat op twee verschillende manieren doen:

  • Veel mensen hebben vandaag een eigen drone waar ze geregeld een vluchtje mee maken. Die eenvoudige drone kunnen ze deze zomer gebruiken om een deeltje van de Scheldeoever af te vliegen en te fotograferen.
  • VITO en River Cleanup organiseren daarnaast vijf vliegdagen op verschillende plekken langs de Schelde. Op die dagen in juli en augustus krijg je niet alleen toelichting bij het Waste Watchers-project, maar kan je na een korte initiatie ook meteen je eigen verkenningsvlucht maken met een drone.

Word zelf een Waste Watcher!

Alle data van de vliegdagen en praktische informatie over de manier waarop je beelden kan uploaden, vind je samen met de projectinfo terug op www.river-cleanup.org/nl/waste-watchers.

Over

Over VITO

 VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. VITO biedt grensverleggende technologische oplossingen die bedrijven en beleidsmakers helpen een antwoord te bieden op de enorme uitdagingen waar we voor staan in de transitie naar een duurzame samenleving.

De remote sensing unit van VITO heeft meer dan 25 jaar ervaring in het verwerken van satelliet-, lucht- en dronebeelden voor verschillende toepassingen waaronder ook landgebruik, waterkwaliteit en milieu. VITO Remote Sensing heeft een internationale expertise in het verwerken en analyseren van allerhande aardobservatiedata. Met behulp van innovatie beeldverwerkingstechnieken (AI, deep learning, … ) levert VITO Remote Sensing bruikbare en objectieve informatie alsook operationele platformen die onze nationale en internationale eindgebruikers in staat stellen sneller en gerichter actie te nemen.

Over River Cleanup

River Cleanup startte in 2017 met een cleanup van 10 minuten en groeide uit tot een internationale organisatie met 200.000 vrijwilligers actief in 90 landen. De Belgische non-profit wil plastic stoppen voordat het onze oceanen bereikt door rivieren op te ruimen, gedrag te veranderen en organisaties te transformeren. Partners zijn onder meer AB Safety, A.S.Adventure, Boma, Delhaize, Keytrade Bank, Multi Masters Group, en Volkswagen Belgium.

Over amai

Amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. Voor deze thema’s worden slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Amai! levert zo een positieve bijdrage aan de maatschappij door bewustmaking en innovatieve projectfinanciering.

Contact:
+32 14 33 51 32